Halloween in Disneyland Paris with 4 themed cavalcades (NL/ENG)

?? Net zoals het Kerstseizoen zal zijn, ziet ook het Halloween er iets anders uit in Disneyland Paris dit jaar. Door de huidige situatie werden er aanpassingen doorgevoerd bij zowel de meet & greets met Disney figuren als bij het aanbod aan entertainment. Net zoals we ook al een tijdje geen namiddagparade meer hebben in het Disneyland Park is er ook gekozen om geen Halloween parade te doen zoals de voorgaande jaren. Maar dat betekent niet dat we de parade helemaal moeten missen. Je ziet misschien wel geen volwaardige Halloween parade dit jaar, maar toch kan je alle Halloween paradewagens in het Disneyland Park zien voorbijkomen opgesplitst in 4 kleine cavalcades.

De 4 grote paradewagens dat we kennen uit Mickey’s Halloween Celebration parade zijn nu elk afzonderlijk te bewonderen en rijden elk één keer over de parade route op onaangekondigde uren om zo grotere mensenmassa’s te vermijden. Twee van de 4 wagen komen uit Main Street USA en rijden richting Fantasyland, de andere twee doen het dan net andersom en starten hun tocht in Fantasyland om in Main Street USA te eindigen.

De verschillende Disney figuren op de wagens zijn ook aangepast, zo krijgt Minnie Mouse op haar eigen float het gezelschap van Clarabelle en Horace die de plaats van Chip, Dale en Clarice hebben ingenomen. Ook Mickey Mouse heeft ander gezelschap op zijn Illusion Manor wagen, hier kan je Scrooge, Chip en Dale vinden. Verder kan je ook de 3 biggetjes en Winnie, Tigger & Eeyore vinden op de andere wagens.

De ontbrekende Disney figuren dit jaar zijn: the Bride & the Phantom van Phantom Manor, Daisy Duck, Donald Duck, Thumper, Miss Bunny, Piglet, Rabbit, Huey, Dewey & Louie.PixieDust.be

PixieDust.be

PixieDust.be

PixieDust.be

PixieDust.be

PixieDust.be?? Just as the Christmas season will be, Halloween looks a little different at Disneyland Paris this year. Due to the current situation, adjustments were made to both the meet & greets with Disney characters and to the entertainment offerings. Just as we have not had an afternoon parade in Disneyland Park for a while, it was also decided not to do a Halloween parade like in previous years. But that doesn’t mean we should miss the parade altogether. You may not see a full-fledged Halloween parade this year, but you can still see all the Halloween parade floats in Disneyland Park split into 4 small cavalcades.

The 4 large parade floats that we know from Mickey’s Halloween Celebration parade can now be admired individually, each of them drive once a day on the parade route at unannounced hours to avoid large crowds. Two of the 4 floats come from Main Street USA and drive towards Fantasyland, the other two do it the other way around and start their tour in Fantasyland to end in Main Street USA.

The various Disney characters on the floats have also been adapted, so Minnie Mouse on her own float is joined by Clarabelle and Horace who have taken the place of Chip, Dale and Clarice. Mickey Mouse also has other company on his Illusion Manor float, here you can find Scrooge, Chip and Dale. You can also find the 3 little pigs and Winnie, Tigger & Eeyore on the other floats.

The missing Disney characters this year are: the Bride & the Phantom from Phantom Manor, Daisy Duck, Donald Duck, Thumper, Miss Bunny, Piglet, Rabbit, Huey, Dewey & Louie.

 


🇪🇺 Shop on ShopDisney (EU): https://bit.ly/37BrrJf

🇫🇷 Shop on ShopDisney (FR): https://bit.ly/36kwkFP

🇬🇧 Shop on ShopDisney (UK): http://bit.ly/36zR0Ik


Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com