Historic Transformation of Epcot Underway at Walt Disney World Resort

Historische transformatie voor Epcot onderweg in Walt Disney World Resort

?? Walt Disney zei ooit dat Epcot “altijd in staat van wording zou zijn” – het is een plek die met de tijd verandert. In de komende jaren zal het themapark Walt Disney World Resort die belofte op een geheel nieuwe manier waarmaken, omdat het de grootste transformatie van elk Disney-park in de geschiedenis voortzet en de volgende generatie van meeslepende verhalen tot leven brengt door een overvloed aan nieuwe attracties en ervaringen.

Epcot wordt verenigd met vier buurten die elk belangrijke aspecten van de wereld en zijn mensen aanspreken: World Showcase, World Celebration, World Nature en World Discovery. Deze buurten zullen worden gevuld met nieuwe ervaringen geworteld in authenticiteit en innovatie die gasten naar nieuwe bestemmingen brengen.

World Showcase

World Showcase blijft een viering van cultuur, keuken, architectuur en tradities – doordrenkt met nieuwe magie.
Het paviljoen in het Verenigd Koninkrijk verwelkomt de eerste attractie geïnspireerd door Mary Poppins. Gasten stappen op tijd langs Cherry Tree Lane langs het huis van admiraal Boom en gaan dan nummer 17 binnen, de thuisbasis van de familie Banks, waar hun avontuur begint.

PixieDust.be
Epcot’s United Kingdom pavilion will welcome the first attraction inspired by Mary Poppins

In 2020, na de tijdelijke uitvoering van “Epcot Forever”, zal de nieuwe “HarmonioUS” debuteren als de grootste avondshow ooit gemaakt voor een Disney-park. Het zal vieren hoe de muziek van Disney, mensen over de hele wereld inspireert en hen harmonieus meevoert op een stroom bekende Disney-deuntjes die opnieuw worden geïnterpreteerd door een diverse groep artiesten van over de hele wereld. “HarmonioUS” zal bestaan ​​uit massieve drijvende setstukken, op maat gemaakte LED-panelen, gechoreografeerde bewegende fonteinen, lichten, pyrotechniek, lasers en meer.

PixieDust.be
“HarmonioUS”

In de zomer van 2020 biedt het paviljoen in Frankrijk nog meer om te ontdekken, waaronder de langverwachte attractie Remy’s Ratatouille Adventure, waar gasten krimpen tot de grootte van chef Remy en racen door Gusteau’s restaurant op een wild avontuur. Zomer 2020 zal ook het debuut zijn van een heerlijk nieuw restaurant in het Franse paviljoen La Crêperie de Paris, met zowel tafel- als snelle servicemogelijkheden met een menu van de beroemde chef-kok Jérôme Bocuse.
Ook in het paviljoen van Frankrijk wordt de klassieke film Impressions de France vergezeld door de nieuwe “Beauty and the Beast Sing-Along”, debuut in januari 2020 en geregisseerd door Don Hahn, producent van zowel de geanimeerde als live-action versies van dit eeuwenoud verhaal.

“Canada Far and Wide in Circle-Vision 360” zal in januari 2020 in het Canada-paviljoen debuteren met nieuwe scènes en een nieuw verhaal.

In het Chinese paviljoen neemt “Wondrous China” gasten mee op een spectaculaire reis door het land, gefilmd en gepresenteerd in een volledig naadloos 360-graden digitaal formaat.

World Celebration

World Celebration biedt nieuwe ervaringen die gasten met elkaar en de wereld om hen heen verbinden.
Het iconische Spaceship Earth blijft een reis door de tijd heen terwijl de reis verandert om de kracht van het vertellen van verhalen weer te geven en de menselijke ervaring te verenigen. Nieuw verhaal en een geheel nieuwe muzikale score zullen zich concentreren op de momenten en ideeën die het verhaal van de mensheid bepalen. Gasten volgen een magisch ‘verhaallicht’ dat de hele ervaring op dynamische manieren tot leven brengt, waardoor elke scène energie en schoonheid krijgt die de hele reis met elkaar verbindt.

PixieDust.be
The park’s entrance will be transformed

Een nieuw paviljoen is de perfecte plek voor live evenementen en de thuisbasis voor de kenmerkende festivals van Epcot. Het biedt een prachtig verhoogd uitzicht over het hele park en een ideale plek om Epcot’s avondshow te zien. Deze prachtige structuur met drie niveaus heeft een van de meest opmerkelijke architecturale ontwerpen in elk Disney-park, met een plaza-niveau, een middelste expo-niveau en een park dat in de lucht op het hoogste niveau zit.

PixieDust.be
A new pavilion will be home base for Epcot’s signature festivals.

Het entreeplein van Epcot zal worden getransformeerd met nieuwe ervaringen die gasten verbinden met de wereld om hen heen, met een vernieuwde fontein, nieuwe paden en groene ruimtes die de toegang verfraaien. Het ontwerp is een eerbetoon aan de oorsprong van Epcot.
Als gasten Spaceship Earth verlaten, ontdekken ze een adembenemend nieuw uitzicht op World Showcase vanaf Dreamers Point. World Celebration zal ook een nieuw standbeeld bevatten ter ere van de erfenis van de originele dromer, Walt Disney, plus prachtige natuurlijke omgevingen en wereldwijde ontwerpelementen gevuld met Disney-magie en verrassingen, waaronder een wensboom in een betoverd bos en een verhaalfontein die de kracht en muziek van iconische Disney-verhalen viert.

World Natuur

World Nature is toegewijd aan het begrijpen en behouden van de schoonheid, het ontzag en het evenwicht van de natuurlijke wereld. Het omvat The Land and The Seas with Nemo & Friends.

Journey of Water, geïnspireerd door ‘Moana ‘wordt de eerste ervaring geïnspireerd door de hitfilm van de Walt Disney Animation Studios. Dit weelderige verkenningspad nodigt gasten uit elkaar te ontmoeten en te spelen met magisch, levend water. Het water zal een eigen leven leiden – net als Moana’s vriend, de oceaan – en gasten zullen leren over het belang van de natuurlijke watercyclus.

De nieuwe film van in The Land paviljoen, ‘Awesome Planet’, die de schoonheid, diversiteit en het dynamische verhaal van de planeet laat zien, begint gasten te verwelkomen in januari 2020.

World Discovery

In World Discovery komen verhalen over wetenschap, technologie en intergalactisch avonturen tot leven.
Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind wordt het eerste ‘andere wereld’-showpaviljoen op Epcot. Het avontuur begint in het ‘Galaxarium’, een planetariumachtige tentoonstelling die de overeenkomsten en mysteries van de vorming van het sterrenstelsel van de aarde en Xandar verkent. Gasten worden uitgenodigd om meer te weten te komen over de schatten die Xandar moet delen – tot het moment waarop de Guardians of the Galaxy aankomen en avonturen door de kosmos volgen. De attractie wordt gekenmerkt door een nieuwe innovatie van Walt Disney Imagineering – een verhaal-vertellende coaster die 360 ​​graden draait om gasten op de actie te concentreren, inclusief de eerste omgekeerde lancering op een Disney-achtbaan.

PixieDust.be
Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind

Een uitbreiding van het Mission: SPACE paviljoen, het nieuwe restaurant Space 220 wordt een culinaire ervaring met het hemelse panorama van een ruimtestation, inclusief dag- en nachtzicht op de aarde vanaf 220 mijl omhoog. Gasten gaan aan boord van een speciale lift voor een reis naar een ruimtestation dat de thuisbasis is van een ongelooflijke eetervaring. Onderweg bieden viewports gasten realtime perspectief als ze hoog boven de planeet reizen. Zodra ze aankomen, zullen gasten genieten van fantastische maaltijden en drankjes terwijl ze genieten van uitzichten die echt niet van deze wereld zijn. Space 220 wordt deze winter geopend door de Patina Group.

The PLAY! paviljoen gaat op tijd open voor het 50-jarig jubileum van Walt Disney World. In deze digitale metropool ontdekken gasten een interactieve stad boordevol games, activiteiten en ervaringen die hen verbinden met vrienden, familie en geliefde Disney-personages – zowel echte als virtuele – als nooit tevoren. Als onderdeel van dit nieuwe paviljoen krijgen gasten de kans om het legendarische mode-icoon Edna Mode te helpen bij haar zoektocht om de wereld van ongeïnspireerde stijl te bevrijden, of een plons te maken in een waterballongevecht georganiseerd door Huey, Dewey, Louie en Webby.


?? Walt Disney once said Epcot “would always be in a state of becoming” – it is a place that changes with the times. Over the next several years, the Walt Disney World Resort theme park will live up to that promise in a whole new way as it continues the biggest transformation of any Disney park in history, bringing the next generation of immersive storytelling to life through a plethora of new attractions and experiences.

Epcot will be unified with four neighborhoods that each speak to important aspects of the world and its people: World Showcase, World Celebration, World Nature and World Discovery. These neighborhoods will be filled with new experiences rooted in authenticity and innovation that take guests to new destinations, where the real is made fantastic in a celebration of curiosity, hands-on wonder and the magic of possibility.

World Showcase

World Showcase will continue to be a celebration of culture, cuisine, architecture and traditions – infused with new magic.

The United Kingdom pavilion will welcome the first attraction inspired by Mary Poppins. Guests will step in time down Cherry Tree Lane past Admiral Boom’s house, then enter Number 17, home of the Banks family, where their adventure will begin.

PixieDust.be
first attraction inspired by Mary Poppins.

In 2020, following the limited-time run of “Epcot Forever,” the new “HarmonioUS”will debut as the largest nighttime spectacular ever created for a Disney park. It will celebrate how the music of Disney inspires people the world over, carrying them away harmoniously on a stream of familiar Disney tunes reinterpreted by a diverse group of artists from around the globe. “HarmonioUS” will feature massive floating set pieces, custom-built LED panels, choreographed moving fountains, lights, pyrotechnics, lasers and more.

In summer 2020, the France pavilion will offer even more for guests to discover, including the much-anticipatedattractionRemy’s Ratatouille Adventure,where guests will shrink to the size of Chef Remy and race through Gusteau’s restaurant on a wild adventure. Summer 2020 will also see the debut of a delicious new restaurant in the France pavilion, La Crêperie de Paris, offering both table- and quick-service options featuring a menu from celebrity chef Jérôme Bocuse.

Also in the France pavilion, the classic Impressions de France film will be joined by the new “Beauty and the Beast Sing-Along,” debuting in January 2020 and directed by Don Hahn, producer of both the animated and live-action versions of this tale as old as time.

“Canada Far and Wide in Circle-Vision 360”will debut in January 2020 in the Canada pavilion with new scenes and a new story.

In the China pavilion, “Wondrous China” will take guests on a spectacular journey across the country, filmed and presented in a completely seamless 360-degree digital format.

World Celebration

World Celebration will offer new experiences that connect guests to one another and the world around them.

The iconic Spaceship Earthwill remain a voyage through time as the journey transforms to reflect the power of storytelling to unite the human experience. New narration and an entirely new musical score will focus on the moments and ideas that define the story of humanity. Guests will follow a magical “story light” that brings the entire experience to life in dynamic ways, giving each scene energy and beauty that ties the entire journey together.

A new pavilionwill be the perfect place for live events, and the home base for Epcot’s signature festivals. It will provide a stunning elevated view of the entire park and an ideal spot to witness Epcot’s nighttime spectacular. This beautiful three-level structure will have one of the most remarkable architectural designs at any Disney park, featuring a plaza level, a middle expo level, and a park that sits in the sky on the top level.

Epcot’s entrance plaza will be transformed with new experiences that connect guests with the world around them, welcoming them with a reimagined fountain, new pathways and sweeping green spaces that beautify the entryway. The design will pay homage to the origins of Epcot.

As guests exit Spaceship Earth, they will discover a breathtaking new view of World Showcase from Dreamers Point. World Celebration will also feature a new statue celebrating the legacy of the original dreamer, Walt Disney, plus beautiful natural environments and global design elements filled with Disney magic and surprises, including a wishing tree in an enchanted forest and a story fountain celebrating the power and music of iconic Disney storytelling.

World Nature

World Nature is dedicated to understanding and preserving the beauty, awe and balance of the natural world. It will include The Land and The Seas with Nemo & Friends pavilions.

Journey of Water, Inspired by “Moana” will be the first experience inspired by the hit Walt Disney Animation Studios film. This lush exploration trail will invite guests to meet and play with magical, living water. The water will have a life of its own – just like Moana’s friend, the ocean – and guests will learn about the importance of the natural water cycle.

PixieDust.be
Journey of Water

The Land pavilion’s new film, “Awesome Planet,” which showcases the beauty, diversity and dynamic story of the planet, will begin welcoming guests in January 2020.

World Discovery

In World Discovery, stories about science, technology and intergalactic adventure come to life.

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind will be the first “other-world” showcase pavilion at Epcot. The adventure starts in the “Galaxarium,” a planetarium-like exhibition that explores the similarities and mysteries of the formation of Earth’s galaxy and Xandar. Guests will be invited to learn more about the treasures Xandar has to share – until the moment when the Guardians of the Galaxy arrive, and adventures across the cosmos ensue. The attraction will feature a new innovation from Walt Disney Imagineering – a storytelling coaster that rotates 360 degrees to focus guests on the action, including the first reverse launch on a Disney coaster.

An expansion of the Mission: SPACE pavilion, the new restaurant Space 220 will be a culinary experience featuring the celestial panorama of a space station, including daytime and nighttime views of Earth from 220 miles up. Guests will board a special elevator for a journey to a space station that is home to an incredible dining experience. Along the way, viewports will give guests real-time perspective as they travel high above the planet. Once they arrive, guests will enjoy fantastic meals and drinks while taking in views that are truly out of this world. Opening this winter, Space 220 will be operated by the Patina Group.

PixieDust.be
The new Space 220 restaurant

ThePLAY! pavilionwill open in time for the 50th anniversary of Walt Disney World. In this digital metropolis, guests will discover an interactive city bursting with games, activities and experiences that connect them with friends, family and beloved Disney characters – both real and virtual – like never before. As part of this new pavilion, guests will have the chance to help legendary fashion icon Edna Mode on her quest to rid the world of uninspired style, or make a splash competing in a water-balloon fight hosted by Huey, Dewey, Louie and Webby.

PixieDust.be
The PLAY! pavilion
Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com