Interview: “Rock’n’Roller Coaster Event canceled last minute” (NL/ENG)

?? In a interview with the Annual Pass team some of questions from Disney Fans were answered, for example why there was nog Rock’n’Roller Coaster Event organized just like the with the closure of Armageddon.

This is the interview with Arthur Baillargeau, in charge of the Annual Pass program.

?? In een interview met het Annual Pass-team werden enkele vragen van Disney-fans beantwoord, bijvoorbeeld waarom er geen Rock’n’Roller Coaster Event werd georganiseerd, net zoals bij de sluiting van Armageddon.

Dit is het interview met Arthur Baillargeau, verantwoordelijk voor het jaarlijkse Pass-programma.

 

 

?? • Why was there no Annual Pass event organized for the closing of Rock ‘n’ Roller Coaster?

We would have really loved to celebrate the closing of this iconic attraction, like the Annual Pass event that was organized a few months ago for the closure of Armageddon, which had met with great success. For logistical and budgetary reasons beyond our control, we were forced to cancel this event a few days ago. The organizing team and I were the first disappointed not to be able to organize this event which was eagerly awaited by the fans. Rest assured that we will always do our best to propose new events to our Annual Pass members, around our attractions, in the coming months.

?? • Waarom werd er geen Jaarpas-evenement georganiseerd voor de sluiting van Rock ‘n’ Roller Coaster?

We hadden heel graag de afsluiting van deze iconische attractie willen vieren, zoals het Jaarpas-evenement dat een paar maanden geleden werd georganiseerd voor de sluiting van Armageddon, dat met veel succes was geslaagd. Om logistieke en budgettaire redenen waarover wij geen controle hebben, waren we genoodzaakt om dit evenement een paar dagen geleden te annuleren. Het organiserende team en ik waren de eerste teleurgestelden dat ik niet in staat was om dit evenement te organiseren waar de fans gretig op wachtten. U kunt er zeker van zijn dat we ons best zullen doen om in de komende maanden nieuwe evenementen voor te stellen aan onze Jaarpasleden, rond onze attracties.

?? • Can you review the first five exclusive Annual Pass parties?

As evoked last year, these parties have really become key “rendez-vous” of the Disneyland Paris Annual Pass program. In five special nights, we have already gathered more than 18,000 Annual Pass members.

The evening of the 10 years of the Tower of Terror is still today the one having met the greatest success, it was a real pleasure to have been able to revive the inaugural show and provide a 30’s atmosphere with all the extras and thanks to a large number of Annual Pass members who had come dressed for the occasion. It is certainly an evening that we keep in mind and which will guide some of our future choices.

The Pirates & Princesses evening of last March was also great success with a rich content thanks to photo locations, parades and shows, and an excellent satisfaction rate. The final battle in front of the castle will remain a highlight of 2019. We always look very carefully at the feedback from post-evening satisfaction surveys, which allow us to adjust the content and themes of future events.

?? • Kunt u de eerste vijf exclusieve Jaarpas-events bespreken?

Zoals vorig jaar werd al gezien, zijn deze events een echte belangrijke “afspraak” van het Disneyland Paris Annual Pass-programma geworden. In vijf speciale nachten hebben we al meer dan 18.000 leden van de Jaarpas verzameld.

De avond van de 10 verjaardag van Tower of Terror is vandaag nog steeds degene die het grootste succes heeft behaald, het was een waar genoegen om de openingsshow te hebben doen herleven en een jaren 30-sfeer te bieden met alle extra’s en dankzij een groot aantal Jaarpasleden die voor de gelegenheid verkleed waren gekomen. Het is zeker een avond die we in gedachten houden en die enkele van onze toekomstige keuzes zullen begeleiden.

De Pirates & Princesses-avond van afgelopen maart was ook een groot succes met een rijke inhoud dankzij fotolocaties, parades en shows, en een uitstekende tevredenheid. Het laatste gevecht voor het kasteel blijft een hoogtepunt van 2019. We kijken altijd heel goed naar de feedback van tevredenheidsonderzoeken na de avond, waarmee we de inhoud en thema’s van toekomstige evenementen kunnen aanpassen.

 

?? • The 6th Annual Pass Night will take place on September 13th, can you give us some exclusive information on the content of the evening?

The Disney Characters Night is certainly the most ambitious Annual Pass Night we have organized so far. For the first time at Disneyland Paris, you’ll get to meet more than a hundred Disney Characters and stay in Disneyland Park until more than 3am! We wanted to get out of the traditional pattern of traditional photo location (with a photo in front of a set decor), by organizing meeting areas. The evening will focus on the interactions with the characters, and the simple pleasure to meet them.

We have already revealed the program and the families of characters that will be present during the evening. Without much telling you to keep surprises, we tried to propose a motley program that can be enjoyed by a maximum of participants, bringing together characters from very different worlds. We will have the pleasure of welcoming some characters who will be meeting for the first time at Disneyland Paris such as Edna Mode of the Incredibles, Kylo Ren, Rey and Boba Fett from Star Wars, or Star Lord and Gamora from the Guardians of the Galaxy. Not to mention the exclusive and beloved characters of our destination: Henry and Melanie Ravenswood from Phantom Manor, and Jimmy Ocean and Betty Rose who are eager to meet their biggest fans!

Some characters will also make their comeback after years of absence , such as Lumiere, Mulan, Pocahontas, Hades, Tarzan … the list is long!
• Can you tell us a bit more about the rest of the program and in particular the final show?

All participants will receive the program and some goodies during a magical welcome before the opening of the meet & greets at 10:30pm. The main attractions in Disneyland Park will be open, as well as a selection of food and beverage outlets. Speaking of shopping, Annual Pass members will receive up to 30% off their purchases * and will be able to purchase 2 exclusive pin-up collectors for the evening.

The Celebration of the Great Disney Classics will definitely be the ultimate finale of the evening. This 100% unique show will be staged on the Hub at 2:45am, and will last about twenty minutes by bringing together dozens of characters and dancers.

It will focus mainly on the Disney Classics from a very precise period, which will undoubtedly speak to a generation growing up watching Disney VHS…

One last tip: it will be necessary to stay until the end of the show!

?? • De 6e Annual Pass Night vindt plaats op 13 september. Kun je ons wat exclusieve informatie geven over de inhoud van de avond?

De Disney Characters Night is zeker het meest ambitieuze Jaarpas event die we tot nu toe hebben georganiseerd. Voor het eerst in Disneyland Parijs ontmoet je meer dan honderd Disney-personages en verblijf je in het Disneyland Park tot later dan 3 uur ’s nachts! We wilden weg uit het traditionele patroon van traditionele fotolocaties (met een foto voor een decor), door “meeting-area’s” te organiseren. De avond zal zich richten op de interacties met de personages en het plezier om ze te ontmoeten.

We hebben het programma van de avond al onthuld. Zonder u veel te vertellen om verrassingen te behouden, probeerden we een bont programma voor te stellen dat door maximaal aantal deelnemers kan worden genoten, waarbij personages uit zeer verschillende werelden samenkomen. We zullen het genoegen hebben om enkele personages te verwelkomen die voor het eerst in Disneyland Parijs te ontmoeten zijn, zoals Edna Mode van de Incredibles, Kylo Ren, Rey en Boba Fett van Star Wars, of Star Lord en Gamora van de Guardians of the Galaxy . Om nog maar te zwijgen over de exclusieve en geliefde personages van onze bestemming: Henry en Melanie Ravenswood van Phantom Manor, en Jimmy Ocean en Betty Rose die graag hun grootste fans willen ontmoeten!

Sommige personages zullen ook hun comeback maken na jaren afwezigheid, zoals Lumiere, Mulan, Pocahontas, Hades, Tarzan … de lijst is lang!

 

• Kun je ons wat meer vertellen over de rest van het programma en met name de laatste show?

Alle deelnemers ontvangen het programma en een aantal goodies tijdens een magisch welkom vóór de opening van de meet & greets om 22:30 uur. De belangrijkste attracties in Disneyland Park zullen open zijn, evenals een selectie van eet- en drinkgelegenheden. Over winkelen gesproken, Jaarpasleden ontvangen tot 30% korting op hun aankopen * en kunnen voor de avond 2 exclusieve pins kopen.

De “Celebration of the Great Disney Classics” wordt absoluut de ultieme finale van de avond. Deze 100% unieke show wordt om 02.45 uur op de Hub opgevoerd en duurt ongeveer twintig minuten door tientallen personages en dansers samen te brengen.

Het zal zich vooral concentreren op de Disney Classics uit een zeer precieze periode, die ongetwijfeld zal spreken tot een generatie die opgroeit en kijkt naar Disney VHS …

Nog een laatste tip: het zal nodig zijn om te blijven tot het einde van de show!

 

?? • Can you give us some new information on the next December 12 Annual Pass Night: Disneyland Park Celebrations?

This seventh evening will be dedicated to our thematic seasons that punctuate the year at Disneyland Park. But it will not be a simple summary of the year 2019: we will go back in time to relive emblematic seasons such as Swing into Spring (the spring season launched in 2014) and find many nods to past celebrations, especially with the return of some old shows. You can even meet Mickey and his friends dressed in their finest costumes – they will even change their outfits as the seasons go by! There are still many surprises that will be revealed in the coming months, but a here is my advice: do not delay too long to buy your tickets!
• What evening theme would you like to develop in 2020?

It’s a tricky question! (laughs) I can not tell you too much at this point but we would like to celebrate the 2 years of the Annual Pass Nights with a theme that, I think, will delight the biggest fans of Disneyland Park. After several evenings devoted to our characters, our iconic attractions deserve to take center stage, don’t you think?

And there are many places in Disneyland Park just waiting to be explored further …

* Up to -30% on purchases for Infinity Annual Passes and up to -20% for Magic Plus Annual Passes, from € 60 purchase. See conditions in shops during the evening.

?? • Kun je ons wat nieuwe informatie geven over de komende 12 december Annual Pass Night: Disneyland Park Celebrations?

Deze zevende avond staat in het teken van onze thematische seizoenen die het jaar in Disneyland Park onderstrepen. Maar het zal geen eenvoudige samenvatting van het jaar 2019 zijn: we zullen teruggaan in de tijd om emblematische seizoenen zoals Swing into Spring (het lenteseizoen dat in 2014 werd gelanceerd) opnieuw te beleven en veel knipogen naar voorbije feesten, vooral met de terugkeer van sommige oude shows. Je kunt zelfs Mickey en zijn vrienden ontmoeten gekleed in hun mooiste kostuums – ze zullen zelfs hun outfits veranderen als de seizoenen voorbijgaan! Er zullen nog veel verrassingen worden onthuld in de komende maanden, maar hier is mijn advies: wacht niet te lang met het kopen van je tickets!

 

?? • Welk avondthema wil je in 2020 ontwikkelen?

Het is een lastige vraag! (lacht) Ik kan je op dit moment niet teveel vertellen, maar we willen de 2 jaar van de Jaarpas Events vieren met een thema dat, denk ik, de grootste fans van Disneyland Park gaan verrassen. Na verschillende avonden gewijd aan onze personages, verdienen onze iconische attracties in het middelpunt te staan, vind je niet?

En er zijn veel plaatsen in Disneyland Park die wachten om verder ontdekt te worden …

* Tot -30% op aankopen voor Infinity Jaarpassen en tot -20% voor Magic Plus Jaarpassen, vanaf € 60 aankoop. Zie ’s avonds de omstandigheden in winkels.

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com