New floor for Frontlot at Walt Disney Studios Park (NL/ENG)

?? Niet zo aangenaam als je deze dagen aankomt aan het Walt Disney Studios Park. Je wordt er namelijk verwelkomt door een reeks schuttingen nog alvorens je het park binnen bent, en net na de ingang wordt het nog een stuk erger. Het volledige plein net voor je Studio 1 binnengaat ook “Frontlot” genoemd is momenteel omringd door schuttingen. De vloer is intussen volledig uitgebroken om zo snel mogelijk nieuwe tegels te leggen. Er waren al enkele gebroken tegels te vinden op het plein, maar in plaats van enkel deze te vervangen hebben ze blijkbaar gekozen om het volledige plein opnieuw aan te leggen. Waarschijnlijk heeft het ook te maken met het feit dat de oude vloer zeer glad was bij regenweer, waardoor ze nu misschien voor een andere mindere gladde vloer gaan kiezen.

PixieDust.be


?? Not so pleasant when you arrive at Walt Disney Studios Park these days. You will be welcomed by a series of fences before you enter the park, and just after the entrance it gets a lot worse. The entire square just before you enter Studio 1, also called “Frontlot”, is currently surrounded by fences. The floor has meanwhile completely broken out so that new tiles can be laid as quickly as possible. There were already some broken tiles on the square, but instead of just replacing them, they apparently opted to rebuild the entire square. Probably it also has to do with the fact that the old floor was very slippery in rainy weather, so they might now choose another a less slippery floor.

PixieDust.be
Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com