New price increase for Disneyland Paris Annual Passes

(NL) Nieuwe prijsverhoging voor Disneyland Paris Jaarpassen!

Ondanks het reservatiesysteem dat zal blijven voor jaarpashouders gaan de prijzen van jaarpassen opnieuw omhoog in Disneyland Paris voor Infinity, Magic Plus, Magic Flex en de Discovery. De laatste prijsstijging was nog maar recentelijk doorgevoerd sinds november 2021. Mensen met een Magic Plus krijgen de grootste prijsstijging te verwerken deze keer van maar liefst 40€!

Enkele maanden geleden deed Disneyland Paris een bevraging bij enkele jaarpashouders met een nieuw assortiment aan duurdere jaarpassen die tot nu toe nog niet zijn gelanceerd. Het lijkt erop dat Disneyland Paris besloten heeft om momenteel de prijzen van de bestaande jaarpassen te verhogen en later (waarschijnlijk eind dit jaar) dan eindelijk het nieuwe assortiment te lanceren.

In de zomer van 2021 besliste Disneyland Paris ook al om de 4 gratis maanden die je kreeg bij verlengingen te veranderen naar een korting van 15%, wat eigenlijk ook een prijsverhoging was.

Ook prijsstijging voor ongedateerde dagtickets:

Nog geen jaar geleden werd de prijs voor een bezoek aan beide Disney parken (Disneyland Park en Walt Disney Studios Park) opgetrokken van 105 tot 119 euro. En nu doen ze er nog eens 11 euro bovenop! Een volwassene betaalt nu zo’n 130 euro, kinderen (3 tot en met 11 jaar) betalen 122 euro.


Infinity: €479 -> 499€ (+20€)

Magic Plus: €329 -> €369 (+€40)

Magic Flex: €299 -> 319€ (+20€)

Discovery: €209 -> 229€ (+20€)


(EN) New price increase for Disneyland Paris Annual Passes

Despite the reservation system that will remain for annual pass holders, the annual pass prices are again going up at Disneyland Paris for Infinity, Magic Plus, Magic Flex and the Discovery. The last price increase has only recently been implemented since November 2021. People with a Magic Plus will have to process the largest price increase of 40 €!

A few months ago, Disneyland Paris surveyed some annual pass holders with a new range of more expensive annual passes that have not yet been launched. It seems that Disneyland Paris has decided to increase the prices of the existing annual passes for the moment and then finally launch the new range later (probably at the end of this year).

In the summer of 2021, Disneyland Paris also decided to change the 4 free months that you got with renewals to a discount of 15%, which was actually also a price increase.

Also price increase for undated day tickets:

Less than a year ago, the price for a visit to both Disney parks (Disneyland Park and Walt Disney Studios Park) was raised from 105 to 119 euros. And now they add another 11 euros! An adult now pays 130 euros, children (3 to 11 years) 122 euros.

Disneyland Paris
Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com