10 Disney Characters we no longer see in Disneyland Paris (🇳🇱/🇬🇧)

🇳🇱 Disney Characters komen en gaan in de Disney Parken, de populariteit van nieuwere Disney Characters doen soms de oudere verdwijnen, sommige zijn niet meer relevant of niet gekend door de jongere generatie. Alhoewel ik vind dat het vooral de Disney Parken hun plicht is om alle Disney Characters evenredig in leven te houden door ze te gebruiken in parades, shows of voor meet & greets kiezen ze in Disneyland Paris toch vaak voor dezelfde figuren die goed herkenbaar zijn voor het merendeel van de gasten. Zelfs als je naar de huidige en vorige parades kijkt zie je dat het ook vaak dezelfde Disney films zijn met de bijbehorende figuren die telkens in de parades vertegenwoordigd zijn. In de entertainment is de aanwezigheid van bijvoorbeeld Peter Pan figuren of Toy Story figuren of een groepje Disney Prinsessen nooit ver weg.

Sinds het grote Fandaze event in het Walt Disney Studios Park enkele jaren terug, deed Disneyland Paris wel een inspanning om ook niet alledaagse figuren te doen optreden tijdens bijvoorbeeld special events of de wekelijkse Tuesday Guest Star zodat ook de echte Character fans tevreden waren. Toch zijn er nog figuren die je echt nooit meer ziet, ook niet tijdens de recente events of tijdens zo’n Tuesday Guest Star.🇬🇧 Disney Characters come and go in the Disney Parks, the popularity of newer Disney Characters sometimes make the older ones disappear, some of them are no longer relevant or unknown by a younger generation. Although I think it is especially the Disney Parks their duty to keep all Disney Characters evenly alive by using them in parades, shows or for meet & greets, Disneyland Paris often choose always the same characters who are easily recognizable for most guests. Even if you look at the current and previous parades you will see that it is often the same Disney movies that are always represented in the parades. In the entertainment the presence of Peter Pan characters, Toy Story characters or a group of Disney princesses is never far away.

Since the big Fandaze event in the Walt Disney Studios Park a few years ago, Disneyland Paris has made an effort to also show unusual characters during special events or the weekly Tuesday Guest Star, so that the real Character fans are satisfied. Yet there are still characters that you will never see again, not even during the recent events or during such a Tuesday Guest Star.


1. Kenai & Koda

🇳🇱 De twee beren uit de Disney film Brother Bear uit 2003. Tijdens de jaren 2000-2005 zaten The Walt Disney Animation Studios in een dipje. Films zoals Atlantis, Treasure Planet, Chicken Little en Meet the Robinsons werden uitgebracht maar hadden weinig succes. Ook Brother Bear was zo’n matige film die verdween tussen de meer succesvolle films. Toen de film nog nieuw en recent was kon je Kenai & Koda nog wel eens zien in Frontierland in het Disneyland Park. Daarna verdwenen ze spoorlos en kwamen ze slechts héél zelden nog eens tevoorschijn tijdens een event.

🇬🇧 The two bears from the Disney movie Brother Bear from 2003. During the years 2000-2005, The Walt Disney Animation Studios were in a slump. Movies such as Atlantis, Treasure Planet, Chicken Little and Meet the Robinsons were released, but were unsuccessful. Brother Bear was also a mediocre film that disappeared between the more successful films. When the movie was new and recent, you could see Kenai & Koda in Frontierland in Disneyland Park. Then they disappeared without trace and only very rarely appeared again during an event.


2. Vincenzo ‘Vinny’ Santorini

🇳🇱 Een character dat maar heel weinig mensen gaan kennen. Deze man komt uit één van Disney’s vergeten films: Atlantis. Net zoals Brother Bear werd die begin de jaren 2000 uitgebracht met gematigd succes en verdween die in de schaduw van de veel succesvollere animatiefilms. Andere characters uit dezelfde film zoals Milo & Princess Kida bezochten Disneyland Paris nog enkele keren voor een Tuesday Guest Star en tijdens de speciale parade voor de 25ste verjaardag en Fandaze. Maar ‘Vinny’ hield het na één special event in 2013 voor bekeken.

🇬🇧 A character that very few people know. This man is from one of Disney’s forgotten movies: Atlantis. Like Brother Bear, it was released in the early 2000s with moderate success and disappeared in the shadow of the much more successful animated films. Other characters from the same movie like Milo & Princess Kida visited Disneyland Paris a few more times for a Tuesday Guest Star, during the special parade for the 25th Anniversary and Fandaze. But ‘Vinny’ stopped after one special event in 2013.3. Chicken Little & Abby Mallard

🇳🇱 De twee vrolijke hoofdrolspelers uit Disney’s Chicken Little. Toen de film uitgebracht werd was dit tijdens de beginjaren van het Walt Disney Studios Park in Disneyland Paris. Tijdens die eerste jaren werden figuren van de nieuwe Disney films vaak als de nieuwe sterren onder de Disney figuren onthaald in het nieuwe park. Ook de characters van Chicken Little kwam je er vaak tegen zowel bij meet & greets als in kleinere entertainment in het park. Daarna verdwenen ze om niet meer terug te keren. Na een lange tijd konden fans er wel terug mee op de foto tijdens het Fandaze event enkele jaren terug. Maar ook deze film was niet succesrijk genoeg waardoor de interesse in de characters en merchandise van de film verdween.

🇬🇧 The two cheerful protagonists from Disney’s Chicken Little. When the film was released it was during the early years of the Walt Disney Studios Park in Disneyland Paris. During those early years, characters from the new Disney movies were often welcomed as the new stars among the Disney characters in the new park. You could often see the characters of Chicken Little both for meet & greets and in smaller entertainment in the park. Then they disappeared in order not to return. After a long time, fans could finally take a photo during the Fandaze event a few years ago. But this film was also not successful enough, so that the interest in the characters and merchandise of the film disappeared.


4. The Country Bears

🇳🇱 Deze grappige bende beren bestaat al heel wat jaren in de Disney Parken en zijn ook oudere characters. Ze zijn vooral afkomstig uit de korte oudere Disney cartoons. Weinig mensen gaan ze echt kennen, neemt niet weg dat het ontzettend leuke en grappige characters zijn. In Disneyland Paris werden ze vroeger veel gebruikt tijdens entertainment, denk maar aan Mickey’s Winter Wonderland waarbij ze dagelijks in iedere show voor de nodige humor zorgden. Daarna werd het stil rond de beren, behalve tijdens een uitzonderlijk event zal je deze vrolijk beren nooit meer zien. Ben je een echte berenfan? Dan moet je naar het Magic Kingdom in Walt Disney World, daar lopen ze dadelijks in Frontierland en doen ze af en toe nog een dansje tijdens de Frontierland Hoedown.

🇬🇧 This funny gang of bears has been around for many years in the Disney Parks and are also older characters. They mainly come from the older Disney cartoons. Few people really know them, but they are very nice and funny characters. In Disneyland Paris they used to be used a lot during entertainment, think of Mickey’s Winter Wonderland where they provided the necessary humor in every show. After that it became quiet around the bears, except during an exceptional event you will never see these cheerful bears again. Are you a real bear fan? Then you have to go to the Magic Kingdom in Walt Disney World, where they still walk in Frontierland and occasionally do a little dance during the Frontierland Hoedown.


5. Darkwing Duck

🇳🇱 Ooit was deze eend zeer bekend en populair met een eigen Tv serie in de jaren ’90. Ook in Disneyland Paris is Darkwing Duck jarenlang te zien geweest tijdens de show “En Scène S’il Vous Plait” op het Fantasy Festival Stage die tegenwoordig dienst doet als Meet Mickey Mouse locatie. In die show was er een scène van de Disney Channel waar hij optrad samen met enkele ander van zijn TV vrienden. Tijdens je bezoek aan Disneyland Paris moet je er niet op rekenen deze character te zien of je moet heel veel geluk hebben tijdens een Tuesday Guest Star in het Disneyland Park. Tijdens events durft hij wel nog eens tevoorschijn komen.

🇬🇧 This duck was once well known and popular with its own TV series in the 90s. Also in Disneyland Paris, Darkwing Duck has been seen for many years during the show “En Scène S’il Vous Plait” on the Fantasy Festival Stage that now serves as a Meet Mickey Mouse location. In that show, there was a scene from the Disney Channel where he performed together with some of his other TV friends. While visiting Disneyland Paris, don’t count on seeing this character or be very lucky during a Tuesday Guest Star at Disneyland Park. He dares to come out again during events.6. Friar Tuck

🇳🇱 Ooit kon je Disneyland Paris niet bezoeken zonder Friar Tuck uit Robin Hood te zien. Het was zo één van die figuren die bijna dagelijks het Disneyland Park kwam bezoeken, net zoals enkele andere figuren uit dezelfde film. Intussen zijn er veel meer nieuwe figuren gekomen en zijn deze oudere Robin Hood figuren wat op de achtergrond verdwenen en worden ze nog zelden gezien.

🇬🇧 Once you couldn’t visit Disneyland Paris without seeing Friar Tuck from Robin Hood. It was one of those characters who came to visit Disneyland Park almost every day, just like some other characters from the same film. In the meantime, many more new characters have come and these older Robin Hood characters have faded into the background and are rarely seen.


7. Sheriff of Nottingham

🇳🇱 Net zoals Friar Tuck komt ook deze character uit de Disney film Robin Hood. De Sheriff kon je vaak in Disneyland Paris zien, iets minder dan Friar Tuck. Tijdens de beginjaren van het Halloween seizoen was de Sheriff ook telkens één van de Villains die al eens meer in het park kwam. Tegenwoordig is hij volledig spoorloos, ook tijdens events komen alle figuren van Robin Hood weinig aan bod.

🇬🇧 Just like Friar Tuck, this character are also from the Disney movie Robin Hood. The Sheriff was often seen in Disneyland Paris, slightly less than Friar Tuck. During the early years of the Halloween season, the Sheriff was also one of the Villains who came to the park more often. Nowadays he is completely gone, even during events characters of Robin Hood are rarely used.


8. Honest John

🇳🇱 Disney’s Classic Pinocchio, wie kent deze film niet? Eén van grootste klassiekers in de geschiedenis van de Walt Disney Studios en toch zijn niet alle figuren uit de film makkelijk te ontmoeten in Disneyland Paris. In tegenstelling tot de figuren uit Alice in Wonderland dat je in Disneyland Paris bijna dagelijks kan ontmoeten kan je uit de film Pinocchio enkel Pinokkio zelf samen met Gepetto vaak zien en heel af en toe maar eerder uitzonderlijk kan je ook de vriend van Honest John: Gideon eens ontmoeten. Maar Honest John zelf is helemaal verdwenen samen met Stromboli die vroeger ook vaak in Disneyland Paris te zien was. Ook de vrolijke krekel Jiminy Cricket zal je op een gewone dag in de parken niet zien.

🇬🇧 Disney’s Classic Pinocchio, who doesn’t know this movie? One of the greatest classics in the history of Walt Disney Studios, yet not all characters from the film are easy to meet at Disneyland Paris. Unlike the characters from Alice in Wonderland that you can meet almost every day in Disneyland Paris, you can only see Pinocchio together with Gepetto from the movie Pinocchio often and very occasionally but rather exceptionally you can also see the friend of Honest John: Gideon. But Honest John himself has completely disappeared together with Stromboli, who was often seen in Disneyland Paris in the past too. You will also not see the cheerful cricket Jiminy Cricket on an ordinary day in the parks.9. Clopin

🇳🇱 Clopin is één van de characters uit Disney’s Hunchback of Notre Dame, een film die zich afspeelt in Parijs. Daarom zou je misschien denken dat deze figuren dan ook dagelijks in Disneyland Paris te zien zouden zijn, maar dat is helemaal niet zo. Toch was het een succesvolle film met een fantastische soundtrack, zo succesvol dat Disneyland Paris zelfs hun volledige 5de verjaardag vierde in het thema van de film. Toch zal je nu in Disneyland Paris deze figuren niet meer zien, behalve Frollo tijdens het Halloween seizoen zal je wel ontzettend veel geluk moeten hebben om Clopin of één van de andere figuren uit de film nog eens te kunnen ontmoeten.

🇬🇧 Clopin is one of the characters from Disney’s Hunchback of Notre Dame, a film set in Paris. Therefore, you might think that these characters could be seen daily in Disneyland Paris, but that is not the case at all. Still, it was a successful movie with a fantastic soundtrack, so successful that Disneyland Paris even celebrated their full 5th birthday on the theme of the movie. However, you will no longer see these characters in Disneyland Paris, except Frollo during the Halloween season.


10. Finding Nemo

🇳🇱 Nemo, door iedereen gekend en een ontzettend succesvolle film maar toch kan je Nemo niet zien of ontmoeten in Disneyland Paris. Ooit heeft Disney een poging gedaan om Nemo toch in zijn parken te krijgen door een soort rondrijdende Nemo te creëren, maar dat zag er meer als een kleine parade float uit dan echt een Disney Character. Na een korte periode in Disney’s Cinema Parade in het Walt Disney Studios Park verdween Nemo terug uit Disneyland Paris en de andere Disney Parken voor altijd.

🇬🇧 Nemo, known by everyone and a very successful film, but you cannot see or meet Nemo at Disneyland Paris. Disney once made an attempt to get Nemo into its parks by creating some sort of driving Nemo, but that looked more like a little parade float than really a Disney Character. After a brief period in Disney’s Cinema Parade at Walt Disney Studios Park, Nemo disappeared from Disneyland Paris and the other Disney Parks.


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com