? Art of Disney Animation will close definitive ?? ??

?? Vlugger dan verwacht sluit een eerste attractie zijn deuren in het Walt Disney Studios Park, de eerste stap naar een complete make-over van het kleinste Disney-park ter wereld.

The Art of Disney Animation die open is sinds de opening van het Walt Disney Studios Park in 2002 sluit definitief zijn deuren op 7 Januari 2019, net na het einde van het huidige Kerstseizoen.

De attractie, een ode aan de Disney Animatie, is nooit geweest wat het eigenlijk had moeten worden. Het originele idee was om hier een werkende animatiestudio neer te zetten waar je echte Disney animators aan het werk kon zien. Er was toen trouwens een Disney Animatiestudio in de stad Parijs te vinden, die zou verhuizen naar het Walt Disney Studios Park. Maar ten tijde van de bouw van het Walt Disney Studios Park was het ook een keerpunt voor de animatiefilm. De klassieke animatie moest plaatsmaken voor de computer 3D animatie, zoals we die vandaag kennen.

Echte Disney tekenaars kwamen daardoor dus nooit naar het Walt Disney Studios Park, waardoor de attractie nooit een werkende studio kon worden. De attractie werd opgevuld met enkele vertoningen die de mensen in cinemastijl konden gaan bekijken over Disney Animatie door de jaren heen.

Bij de uitgang van de attractie kon men zelf voor Disney tekenaar spelen in de Animation Academy, die tot op vandaag nog altijd populair is. Alle andere interactieve toepassingen zijn helaas al jaren buiten gebruik. De ruimte wordt nu vooral gebruikt als fotolocatie voor Disney Figuren.

Er werd nog niet bevestigd wat er met de ruimte van deze attractie zal gebeuren, maar geruchten spreken momenteel over een preview center voor de grote uitbreidingen van het Walt Disney Studios Park, met een nieuw Marvel, Frozen & Star Wars gedeelte.


?? Sooner than expected, a first attraction closes its doors at the Walt Disney Studios Park, the first step towards a complete make-over of the smallest Disney park in the world.

The Art of Disney Animation that has been open since the opening of the Walt Disney Studios Park in 2002 finally closes its doors on January 7, 2019, just after the end of the current Christmas season.

The attraction, an ode to Disney Animation, has never been what it should have been. The original idea was to create a working animation studio where you could see real Disney animators at work. At the time there was a Disney Animation Studio in the city of Paris, which would move to the Walt Disney Studios Park. But at the time of the construction of the Walt Disney Studios Park, it was also a turning point for the animated film. The classic animation had to make way for the computer 3D animation, as we know it today.

Because of this, real Disney artists never came to the Walt Disney Studios Park, so the attraction could never become a working studio. The attraction was filled with presentations that people could go and see, in cinema style, about Disney Animation through the years.

At the exit of the attraction you could play for Disney artist in the Animation Academy, which is still popular today. All other interactive applications have unfortunately been out of use for years. The space is now mainly used as a photo location for Disney Characters.

It has not yet been confirmed what will happen to the space of this attraction, but rumors are currently discussing a preview center for the major expansion of the Walt Disney Studios Park, with a new Marvel, Frozen & Star Wars section.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com