Details over Magic Over Lake Disney: Frozen edition (NL/ENG)

?? The first edition of Magic over Lake Disney, inspired by Frozen and Frozen 2, will take place on January 24, 27 and 29 on Lake Disney in Disney Village. 

?? De eerste editie van Magic over Lake Disney, geïnspireerd op Frozen en Frozen 2, vindt plaats op 24, 27 en 29 januari op Lake Disney in Disney Village.

?? The 12-minute show was entirely designed at Disneyland Paris. And the team in charge is definitely used to these large-scale productions! Denis Lemonne, Technical Designer, has worked for over ten years on the annual Lake Disney Bonfire, and has even reinvented its concept over the years. Joël Wood, Show Director, has a long experience of stage shows in Paris, and he knows the world of Frozen well: he was an actor-singer on the Frozen Sing-Along at Chaparral Theater! Since then, he has designed numerous events for Disneyland Paris Event Group, a team that has adapted and developed many visual experiences at Disneyland Paris for more than fifteen years, such as video mapping.

?? De 12 minuten durende show werd volledig ontworpen in Disneyland Parijs. En het verantwoordelijke team is zeker gewend aan deze grootschalige producties! Denis Lemonne, technisch ontwerper, heeft meer dan tien jaar aan het jaarlijkse Lake Disney Bonfire gewerkt en heeft het concept in de loop der jaren zelfs opnieuw uitgevonden. Joël Wood, Show Director, heeft een lange ervaring met shows in Parijs, en hij kent de wereld van Frozen goed: hij was een acteur-zanger in de Frozen Sing-Along in Chaparral Theatre! Sindsdien heeft hij talloze evenementen ontworpen voor Disneyland Paris Event Group, een team dat al meer dan vijftien jaar veel visuele ervaringen in Disneyland Parijs heeft aangepast en ontwikkeld, zoals videomapping.?? Together, accompanied by Philippe Oliveros who is in charge of technical feasibility, they created Magic on Disney Lake: Frozen edition, a breathtaking light show, full of large-scale pyrotechnics on Lake Disney, which is 1 km long. This free-of-charge show complements the festivities of the Frozen Celebration, a new season which takes place at Disneyland Paris from January 11 to May 3, 2020.

?? Samen met Philippe Oliveros, die verantwoordelijk is voor de technische haalbaarheid, creëerden ze Magic on Disney Lake: Frozen-editie, een adembenemende lichtshow, vol grootschalig vuurwerk op Lake Disney, dat 1 km lang is. Deze gratis show is een aanvulling op de festiviteiten van de Frozen Celebration, een nieuw seizoen dat plaatsvindt in Disneyland Parijs van 11 januari tot 3 mei 2020.?? After a short video introduction by Olaf, guests around Lake Disney will attend three evenings of a musical medley of the best songs from Frozen and Frozen 2, arranged and re-recorded in London for the occasion. Lights, fountains, lasers, flames and pyrotechnic effects will immerse visitors in the colors and spirit of Frozen, recalling in particular the “four natural elements” of the sequel, while two 12-meter-wide screens will broadcast images from the animated film to support and accompany the storytelling.

It took almost three months to design the show, and the studies of setting up on the lake began as soon as Mickey’s Magical Fireworks and Bonfire ended in 2019. As all the programming of the effects was done by computer, the technical installation on the lake will only take three days. A discreet and fast setup indeed, but we are promised a major show, with very dynamic, epic sequences and more touching moments leaving plenty of room for emotion.

?? Na een korte video-introductie door Olaf zullen gasten rond Lake Disney drie avonden bijwonen van een muzikale medley van de beste nummers van Frozen and Frozen 2, gearrangeerd en opnieuw opgenomen in Londen voor de gelegenheid. Lichten, fonteinen, lasers, vlammen en pyrotechnische effecten zullen bezoekers onderdompelen in de kleuren en de geest van Frozen, in het bijzonder herinnerend aan de “vier natuurlijke elementen” van het vervolg, terwijl twee 12-meter brede schermen afbeeldingen van de animatiefilm zullen uitzenden, om het vertellen van het verhaal te ondersteunen en begeleiden.

Het duurde bijna drie maanden om de show te ontwerpen, en de studies van het opzetten op het meer begonnen zodra Mickey’s Magical Fireworks en Bonfire eindigden in 2019. Omdat alle programmering van de effecten werd gedaan via de computer, zal de technische installatie op het meer slechts drie dagen duren. Een discrete en snelle setup inderdaad, maar ons is een grote show beloofd, met zeer dynamische, epische sequenties en meer ontroerende momenten die voldoende ruimte laten voor emotie.


?? The show starts on January 24 and we can’t wait! Subsequently, it is rumored that editions on new themes could return as part of Magic over Lake Disney.

?? De show begint op 24 januari en we kunnen niet wachten! Het gerucht gaat dat er nog meer edities van Magic of Lake Disney gaan komen met telkens andere thema’s.


Magic over Lake Disney: Frozen edition in numbers

2 floating LED screens of 12m x 6m

54 Automatic moving lights

3 color lasers

6 water fountains 8m high, capable of launching fireballs

1 seven-way multijet fountain

8 Flame generators

100 kg of powder for pyrotechnic effects by Show

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com