Disneyland Paris krijgt nieuwe parade voor 30ste verjaardag in 2022 (NL/ENG)

?? Volgens Entertainment Operational Director Bruno Chastain krijgt Disneyland Paris een nieuwe dagparade voor de 30ste verjaardag van het Resort in 2022.

Disney Stars On Parade, de huidige parade, loopt sinds de 25ste verjaardag van Disneyland Paris. Deze parade was nieuw voor de Parijse bezoekers, maar niet alle wagens waren nieuw. De wagens van Peter Pan & the Lion King waren afkomstig van Tokyo Disney Resort.

We zijn natuurlijk benieuwd als het om een volledige nieuwe parade zal gaan of een “vernieuwde” parade zoals Disneyland Paris in het verleden ook al heeft gedaan en welke thema’s de nieuwe parade zal hebben. Het lijkt misschien niet onlogisch dat ook de nieuwe Frozen wagen die momenteel te zien is tijdens Frozen: An Enchanted Journey ook deel zou uitmaken van die nieuwe parade, maar voor details zal het waarschijnlijk nog een hele tijd wachten zijn.

Er breken drukke tijden aan voor Disneyland Paris, die altijd kritiek heeft gekregen voor het gebrek aan nieuwigheden. Maar vanaf dit jaar met de vernieuwde Tram Tour, de nieuwe Disney Junior attractie en de onlangs geopende Frozen A Musical Invitation is alles aan het veranderen. De komende jaren kunnen we ieder jaar nieuwe attracties verwachten en zal de grote uitbreiding van het Walt Disney Studios Park stilaan realiteit worden en daartussen komt dan ook nog eens die 30ste verjaardag van Disneyland Paris. Zoveel om naar uit te kijken !


?? According to Entertainment Operational Director Bruno Chastain, Disneyland Paris will receive a new day parade for the 30th anniversary of the Resort in 2022.

Disney Stars On Parade, the current parade, has been running since the 25th anniversary of Disneyland Paris. This parade was new to Parisian visitors, but not all floats were new. The floats of Peter Pan & the Lion King were from Tokyo Disney Resort.

We are curious if it will be a completely new parade or a “renewed” parade like Disneyland Paris has done in the past and what themes the new parade will have. It may not seem illogical that the new Frozen float that is currently used for Frozen: An Enchanted Journey would also be part of that new parade, but it will probably take some time before we know the details.

Busy times are coming for Disneyland Paris, which has always been criticized for the lack of novelties. But from this year on with the updated Tram Tour, the new Disney Junior attraction and the recently opened Frozen A Musical Invitation, everything is changing. In the coming years we can expect new attractions every year and the big expansion of the Walt Disney Studios Park will gradually become a reality and in between there will also be the 30th anniversary of Disneyland Paris.

So much to look forward to!

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com