Exclusief: deze zomer komen de Marvel Super Heroes naar Disneyland Parijs

Disneyland Paris Entertainment Marvel Summer of Super Heroes Seizoenen Walt Disney Studios Park

Slechts een paar weken na de bioscoop release van de langverwachte AVENGERS: INFINITY WAR, zullen de Marvel Super Heroes nog meer buzz creëren door voor het eerst te verzamelen in Disneyland Parijs! Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, Star-Lord, Gamora en Spider-Man zullen vanaf 10 juni allemaal in Walt Disney Studios Park zijn voor een uniek seizoen vol evenementen, met shows en interactieve ervaringen van werkelijk epische proporties. En je krijgt de kans om mee te doen en deel te nemen aan het avontuur. Dit unieke evenement is een spectaculaire afsluiting van het 25-jarig jubileum van Disneyland Parijs. Ben je klaar voor de zomer van Super Heroes?

Het Marvel-universum komt tot leven in Walt Disney Studios Park voor meer dan drie maanden. Stel je voor dat je de kracht had om in je favoriete films en strips te duiken … Nou, deze zomer kun je dat! Je hebt de kans om een ​​dansje te doen met de Guardians of the Galaxy, kijk hoe de meedogenloze Loki probeert de macht te grijpen, Captain America te ontmoeten en te genieten van een geweldige show met Thor, Doctor Strange, Black Panther, Black Widow , Scarlet Witch en veel meer!

Dat klopt – deze zomer is een droomkans om samen met je favoriete Marvel Super Heroes een episch avontuur te beginnen. Ontdek wat je te wachten staat:

Marvel: Super Heroes United
Marvel: Super Heroes United is een echt immense show in het Studio Theatre in het hart van Walt Disney Studios Park. Het programma voor deze superproductie omvat live-actie antics op het toneel met Thor, Iron Man, Black Widow, Doctor Strange, Black Panther en Spider-Man – om er maar een paar te noemen! Het bevat ook geavanceerde speciale effecten die de Incredible Hulk en de angstaanjagende Thanos voor je ogen tot leven wekken – een primeur voor Disneyland Parijs. Je zult ook worden getrakteerd op spectaculaire projecties en een hele reeks andere grote verrassingen. Eén ding is zeker: je beleeft een episch avontuur als geen ander.

Dit is het verhaal: “Thanos heeft een manier gevonden om de Avengers en hun bondgenoten te manipuleren om ze te vernietigen.” Zullen de helden erin slagen om uit zijn klauwen te ontsnappen? Je zult het ontdekken in deze show die vol zit met adembenemende wendingen en bochten. “.

Marvel: Super Heroes United brengt iconische figuren uit het Marvel-universum naar het podium met een focus op drie thema’s: oorsprong, dualiteit en eenheid. Deze 20 minuten durende show wordt meerdere keren per dag uitgevoerd in Walt Disney Studios Park.

Stark Expo presenteert: Energy for Tomorrow!
Tony Stark nodigt je uit op de Production Courtyard om de nieuwste versie van zijn revolutionaire uitvinding te presenteren – een ‘boogreactor’ die groene energie opwekt. Maar kijk uit … Het is precies het soort evenement dat een bepaalde Loki graag onderbreekt. Thor’s angstaanjagende halfbroer zal proberen hem te gebruiken als een kans voor een machtsgreep. Laten we hopen dat Black Widow, Spider-Man en de god van de donder zelf in de buurt zijn om zijn plannen te verijdelen …

Meerdere keren per dag aan de voet van het Hollywood Tower Hotel, heb je de kans om deze geweldige show te zien die net zo actueel is als ongebruikelijk.

Guardians of the Galaxy Geweldige dans-off
Zoals de naam al doet vermoeden, heb je de mogelijkheid voor een dance-off met de Guardians of the Galaxy! Muziek is een belangrijk onderdeel van het karakter van de Peter Quill, beter bekend onder de naam Star-Lord. Zijn avonturen zijn ingesteld op de tunes van de jaren 70 en 80 van zijn favoriete afspeellijsten. En zoals je zou verwachten, maakt hij een echt muzikale entree – naast Gamora, de gevaarlijkste vrouw in het universum. Pas op – ze zullen snel in gevaar komen en een missie voor je hebben. Dat is waar je binnenkomt. Maak je klaar om een ​​hulpje te geven aan de Wachters van de Melkweg! Ze rekenen op jou om hen te helpen – en ze beloven je in beweging te krijgen!

Guardians of the Galaxy Awesome Dance-Off vindt meerdere keren per dag plaats in de Production Courtyard en is een echte wilde ervaring!

Heroic Encounter: Captain America
De Marvel Summer of Super Heroes geeft je ook de kans op een heroïsche handdruk met de allereerste Avenger: Captain America. Steve Rogers zal zelf in Walt Disney Studios Park zijn om een ​​epische ervaring met je te delen – een die je voor altijd vast wilt leggen in een foto. Het is de perfecte gelegenheid om uw vrienden en volgers van sociale media te laten zien dat u de leider van de Avengers hebt ontmoet!

Exclusieve merchandise bij Disneyland® Paris! De Marvel Summer of Super Heroes is ook jouw kans om een ​​reeks Marvel-producten te ontdekken exclusief voor Disneyland® Paris! Een uniek assortiment souvenir- en lifestyle-merchandise – waaronder Marvel-hero hoofdbanden – zijn ontwikkeld voor de speciale gelegenheid!

Mis de Marvel Summer of Super Heroes van 10 juni tot 30 september 2018 in het Walt Disney Studios Park niet. Dit evenement – de eerste in zijn soort in Europa – belooft een spectaculaire afsluiting te zijn van het 25-jarig jubileum van Disneyland Parijs.


Exclusive: This summer, the Marvel Super Heroes are coming to Disneyland Paris

Press Release Exclusive: This summer, the Marvel Super Heroes are coming to Disneyland Paris From 10 June to 30 September 2018 Just a few weeks after the cinema release of the highly anticipated AVENGERS: INFINITY WAR, the Marvel Super Heroes will be creating even more buzz by assembling at Disneyland Paris for the very first time! Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, Star-Lord, Gamora and Spider-Man will all be at Walt Disney Studios Park from 10 June for a unique season of events, boasting shows and interactive experiences of truly epic proportions. And you’ll have the chance to join them and be part of the adventure. This unique event is a spectacular conclusion to Disneyland Paris’s 25th Anniversary celebrations. Are YOU ready for the Marvel Summer of Super Heroes? The Marvel universe is coming to life at Walt Disney Studios Park for more than three months. Imagine if you had the power to dive right into your favourite films and comics... Well, this summer, you can! You’ll have the chance to have a dance-off with the Guardians of the Galaxy, watch the ruthless Loki try to seize power, meet Captain America and be awed by an amazing show that features Thor, Doctor Strange, Black Panther, Black Widow, Scarlet Witch and many more! That’s right – this summer is a dream opportunity to embark on an epic adventure alongside your favourite Marvel Super Heroes. Discover what’s in store for you: Marvel: Super Heroes United Marvel: Super Heroes United is a truly immense show at the Studio Theater in the heart of Walt Disney Studios Park. The programme for this superproduction includes live-action on-stage antics with Thor, Iron Man, Black Widow, Doctor Strange, Black Panther and Spider-Man – to name just a few! It also features cutting-edge special effects that will bring the Incredible Hulk and the fearsome Thanos to life before your very eyes – a first for Disneyland Paris. You’ll also be treated to spectacular projections and a whole host of other big surprises. One thing’s for certain – you’ll experience an epic adventure like no other. Here’s the story: "Thanos has found a way of manipulating the Avengers and their allies in order to destroy them. Will the heroes manage to escape his clutches? You’ll find out in this show that’s packed full of breath-taking twists and turns". Marvel: Super Heroes United brings iconic figures from the Marvel universe to the stage with a focus on three themes: origins, duality and unity. This 20-minute show will be performed several times a day at Walt Disney Studios Park. Stark Expo presents:  Energy for Tomorrow! Tony Stark invites you to the open-air Production Courtyard to present the latest version of his revolutionary invention – an ‘Arc Reactor’ that generates green energy. But look out... It’s exactly the kind of event that a certain Loki loves to interrupt. Thor’s fearsome half-brother will try to use it as an opportunity for a power grab. Let’s hope that Black Widow, Spider-Man and the god of thunder himself are nearby to foil his plans... Several times a day at the foot of the Hollywood Tower Hotel, you’ll have the opportunity to see this amazing show that’s as action-packed as it is offbeat. Guardians of the Galaxy Awesome Dance-Off As the name suggests, you’ll have the opportunity for a dance-off with the Guardians of the Galaxy! Music is a key part of the Peter Quill's character, who’s better known by the name of Star-Lord. His adventures are set to the 70s & 80s tunes of his favourite playlists. And so as you’d expect, he’s making a truly musical entrance – alongside Gamora, the most dangerous woman in the universe. Watch out – they’ll soon find themselves in danger and will have a mission for you. That’s where you come in. Get ready to lend a helping hand to the Guardians of the Galaxy! They’re counting on you to help them – and they promise to get you moving! Guardians of the Galaxy Awesome Dance-Off will take place several times a day in the Production Courtyard and is set to be a truly wild experience! Heroic Encounter: Captain America The Marvel Summer of Super Heroes is also giving you the chance for a heroic handshake with the very first Avenger: Captain America. Steve Rogers himself will be at Walt Disney Studios Park to share an epic experience with you – one you’ll want to capture forever in a photo. It’s the perfect opportunity to show your friends and social media followers that you’ve met the leader of the Avengers!   Exclusive merchandise at Disneyland® Paris! The Marvel Summer of Super Heroes will also be your opportunity to discover a range of Marvel products exclusive to Disneyland® Paris! A unique range of souvenir and lifestyle merchandise – including Marvel hero headbands – have been developed for the special occasion! Don’t miss The Marvel Summer of Super Heroes from 10 June to 30 September 2018 at Walt Disney Studios Park. This event – the first of its kind in Europe – promises to be a spectacular conclusion to Disneyland Paris’s 25th Anniversary celebrations.

Exclusif : les Super Héros Marvel débarquent cet été à Disneyland Paris Du 10 juin au 30 septembre 2018

Communiqué de presse Exclusif : les Super Héros Marvel débarquent cet été à Disneyland Paris Du 10 juin au 30 septembre 2018 Quelques semaines après la sortie en salles du très attendu AVENGERS : INFINITY WAR, les Super Héros Marvel vont créer l’événement en se rassemblant pour la toute première fois à Disneyland Paris ! Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, Star-Lord, Gamora et Spider-Man. Ils vont investir le Parc Walt Disney Studios à partir du 10 juin pour une saison inédite avec des spectacles et interactions qui s’annoncent épiques. Vous allez pouvoir les rejoindre pour faire partie intégrante de l’aventure. Cet événement inédit va conclure de manière spectaculaire les célébrations du 25e Anniversaire de Disneyland Paris. Prêts pour « L’été des Super Héros Marvel » ? L’univers Marvel va se matérialiser au Parc Walt Disney Studios pendant plus de 3 mois. Imaginez avoir le pouvoir de plonger en plein cœur des films et comics qui vous passionnent… Ce sera possible cet été ! Vous pourrez danser avec les Gardiens de la Galaxie, assister à la prise de pouvoir de l’impitoyable Loki, rencontrer Captain America et surtout vibrer devant un spectacle grandiose qui rassemblera Thor, Doctor Strange, Black Panther, Black Widow, Scarlet Witch… et bien d’autres encore ! Vous l’avez compris, cet été sera l’occasion rêvée pour vivre une aventure épique aux côtés de vos Super Héros Marvel favoris. Découvrez dès maintenant les nouveautés qui vous attendent : Marvel : L'Alliance des Super Héros C’est un immense spectacle qui se prépare au Studio Theater, au cœur du Parc Walt Disney Studios. Au programme de cette superproduction : du « live action » avec Thor, Iron Man, Black Widow, Doctor Strange, Black Panther et Spider-Man, tous présents sur scène, pour ne citer qu’eux. Mais aussi des effets spéciaux à la pointe de la technologie qui feront apparaître l’incroyable Hulk ou encore le redoutable Thanos, sous vos yeux. Du jamais vu à Disneyland Paris. Attendez-vous également à des projections spectaculaires et d’autres grandes surprises… Une chose est sûre : vous assisterez à une aventure épique encore jamais vue. L’histoire : « Thanos a trouvé un moyen de manipuler les Avengers et leurs associés, afin de les détruire. Les héros arriveront-ils à s’en sortir ? Vous le découvrirez dans ce spectacle, à l’histoire pleine de péripéties qui va vous tenir en haleine ». Marvel : L'Alliance des Super Héros mettra en scène les figures emblématiques de l’univers Marvel autour de trois thèmes : les origines, la dualité et l’alliance. Ce spectacle de 20 minutes sera présenté plusieurs fois par jour au Parc Walt Disney Studios. Stark Expo présente : une énergie pour demain ! Tony Stark vous donne rendez-vous à Production Courtyard, en plein air, pour vous présenter sa dernière version de son invention révolutionnaire,  un « Arc Reactor » qui crée de l’énergie verte. Mais attention... C’est exactement le type d’évènement qu’un certain Loki aime interrompre. Le redoutable demi-frère de Thor va en profiter pour tenter de renverser le pouvoir. Espérons alors que Black Widow, Spider-Man et le dieu du tonnerre en personne soient dans les parages pour contrer ses plans… Rendez-vous plusieurs fois par jour au pied du Hollywood Tower Hotel pour assister à ce spectacle inédit où le second degré et l’action régneront. Danse avec les Gardiens de la Galaxie Comme le nom de ce spectacle l’indique, vous allez littéralement pouvoir danser avec les Gardiens de la Galaxie ! La musique fait partie intégrante du personnage de Peter Quill, plus connu sous le nom de Star-Lord. Ses aventures sont rythmées aux sonorités 70s & 80s des playlists qu’il affectionne tant. Alors, pour son arrivée, c’est évidemment en musique qu’il crée l’évènement. Et ce, aux côtés de son acolyte, Gamora, la femme la plus dangereuse de l'univers. Attention, ils vont rapidement se retrouver en péril et vous confier une mission. C’est là que vous intervenez. Alors venez prêter main forte aux Gardiens de la Galaxie ! Ils auront besoin de vous pour se sauver et promettent de… vous faire danser ! Danse avec les Gardiens de la Galaxie, vous donnera rendez-vous plusieurs fois par jours à Production Courtyard et s’annonce complètement déjanté. Rencontre Héroïque : Captain America L’été des Super Héros Marvel  va vous permettre de venir saluer d’une poignée de main héroïque le tout premier Avenger : Captain America. Steve Rogers en personne vous donnera rendez-vous au Parc Walt Disney Studios pour partager un moment épique à immortaliser en photos. L’occasion parfaite de montrer à votre entourage et sur les réseaux sociaux que l’on peut côtoyer le leader des Avengers !   Un merchandising exclusif à Disneyland® Paris ! L’été des Super Héros Marvel sera aussi l’occasion de découvrir une gamme de produits Marvel exclusifs à Disneyland® Paris ! Une gamme merchandising souvenir et lifestyle inédite, dans laquelle seront proposés notamment des serre-têtes aux couleurs des héros Marvel, a en effet été développée spécialement pour l’occasion ! Ne manquez pas L’été des Super Héros Marvel, du 10 juin au 30 septembre 2018 au Parc Walt Disney Studios. Cet évènement jamais vu en Europe promet de clôturer de manière spectaculaire les célébrations du 25e Anniversaire de Disneyland Paris.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code