First 22 million visitors per year then a 3rd park at Disneyland Paris (🇳🇱/🇬🇧)

🇳🇱 De Franse staat heeft Disneyland Paris uitstel gegeven met 10 jaar voor het bouwen van een derde themapark in hun Franse resort in Marne-la-Vallée. Het ongebruikte land ten zuiden van hotels Sequoia Lodge & Santa Fé blijft daardoor vrij voor deze uitbreiding. Maar voordat er een derde park zal gebouwd worden moeten er eerst jaarlijks 22 miljoen bezoekers per jaar naar Disneyland Paris komen, momenteel zijn er dat 15 miljoen. De grote uitbreiding met nieuwe attracties in het Walt Disney Studios Park zal dus een extra 7 miljoen bezoekers naar het Resort moeten trekken, een stevig cijfer.

Disneyland Paris heeft nu uitstel tot 2036 om het derde Disney Park in Frankrijk neer te zetten. Of maar liefst nog 16 jaar vanaf vandaag, tegen die tijd zal Disneyland Paris reeds 44 jaar bestaan. Een groot verschil met Walt Disney World die toen al 4 themaparken telde.

De nieuwe overeenkomst laat ook toe dat er opnieuw uitstel gevraagd kan worden als de doelstelling van 22 miljoen bezoekers niet wordt gehaald. Als er geen uitstel meer gevraagd wordt en The Walt Disney Company afziet van de plannen om een derde park te bouwen heeft de Franse staat het recht om het gereserveerde stuk grond te gebruiken voor andere doeleinden.


🇬🇧 The French state has granted Disneyland Paris a 10-year delay for building a third theme park in their French resort in Marne-la-Vallée. The unused land south of hotels Sequoia Lodge & Santa Fé will stay reserved for this expansion. But first 22 million visitors per year have to come to Disneyland Paris before a third park will be built, currently there have 15 million visitors. The large expansion with new attractions in the Walt Disney Studios Park should attract an additional 7 million visitors to the Resort, a strong number.

Disneyland Paris now has a delay until 2036 to build the third Disney Park in France. Or as many as 16 years from today, by then Disneyland Paris will exist for 44 years. A big difference with Walt Disney World, which already had 4 theme parks.

The new agreement also makes it possible to request a further extension if the target of 22 million visitors is not achieved. If no further delay is requested and The Walt Disney Company abandons the plans to build a third park, the French state has the right to use the reserved piece of land for other purposes.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com