Goodbye to the ice rink & Manhattan map at Hotel New York 🇳🇱 🇬🇧

🇳🇱 Sinds begin April is men begonnen met het verwijderen van de bekende ijspiste bij Disney’s Hotel New York. Het was al jaren dat deze ijspiste niet meer werd gebruikt.

De jaren dat die wel nog als ijspiste dienst deed was zonder echt ijs maar met platen in kunststof waarop geschaatst kon worden, wat natuurlijk de charme van het ijsschaatsen niet ten goede kwam.Daardoor verminderde de populariteit van het ijsschaatsen bij Disney’s Hotel New York iedere jaar meer en meer waardoor het hele concept een stukje nostalgie werd.

Het grootste kunstwerk lag trouwens onder het ijs. Oorspronkelijk kon je tijdens de zomermaanden, wanneer je natuurlijk niet kon schaatsen, er een grote plattegrond van Manhattan zien die anders onder het ijs verborgen was. Als je oude foto’s bekijkt kan je opmerken dat ook de Twin Towers van het World Trade Center er nog op te zien zijn, misschien daardoor dat de plattegrond jaren verborgen bleef.

Nu kunnen we zien op foto’s gedeeld door Panoramagique dat de volledige plattegrond van Manhattan volledig verwijderd werd. Hier zal voor het vernieuwde “Disney’s Hotel New York – Art of Marvel” een tuin worden aangelegd.


🇬🇧 Since the beginning of April they have started removing the famous ice rink at Disney’s Hotel New York. This ice rink wasn’t used for year anymore.

The years that it still served as an ice rink was without real ice, but with plastic plates that could be skated on, which of course did not benefit the charm of ice skating. Making the whole concept a bit of nostalgia.

The largest artwork was under the ice, by the way. Originally, during the summer months, when of course you couldn’t skate, you could see a large map of Manhattan that would otherwise have been hidden under the ice. If you look at old photos you can notice that the Twin Towers of the World Trade Center can still be seen on them, perhaps because of that the map remained hidden for years.

Now we can see on photos shared by Panoramagique that the entire map of Manhattan has been completely removed. A garden will be laid here for the renewed “Disney’s Hotel New York – Art of Marvel”.

The new Garden replacing the Ice rink / De nieuwe tuin te vervanging van de ijspiste
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com