Hollywood sign is gone ahead of the park expansion (NL/ENG)

?? Een volledig ander zicht wanneer je uit Studio 1 komt in het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris. Al jaren zijn we gewend om een soort Hollywood Boulevard te zien achter het Partners standbeeld met Walt Disney & Mickey, waarbij forced perspective wordt gebruikt. Deze techniek die veel werd gebruikt in vooral oudere films en series werd hier toegepast om een korte straat langer te doen lijken.

Op het einde kreeg je dan de bekende berg met de Hollywood letters te zien. Deze achtergronden waren vastgemaakt aan het laadstation van de voormalige Studio Tram Tour attractie. Nu dat deze attractie afgebroken werd voor de verdere uitbreiding van het park, zijn ook de Hollywood letters verdwenen.

Het Walt Disney Studios Park heeft dus tijdelijk een Hollywood Boulevard zonder Hollywood, maar dit is maar tijdelijk. Binnen enkele jaren hebben we hier een echte boulevard die zal leiden naar een mooi meer met het kasteel van Arendelle op de achtergrond.


?? A completely different view when you leave Studio 1 in the Walt Disney Studios Park of Disneyland Paris. For years we are used of seeing a kind of Hollywood Boulevard behind the Partners statue with Walt Disney & Mickey, where forced perspective is used. This technique, which was often used in older films and series in particular, was used here to make a short street longer.

At the end you got to see the famous mountain with the Hollywood letters. These backgrounds were attached to the loading station of the former Studio Tram Tour attraction. Now that this attraction was demolished for the further expansion of the park, the Hollywood letters have also disappeared.

The Walt Disney Studios Park therefore has a Hollywood Boulevard without Hollywood, but this is only temporary. Within a few years we will have a real boulevard here that will lead to a beautiful lake with the castle of Arendelle in the background.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com