🚧 More details about Walt Disney Studios Park expansion 🇳🇱 🇬🇧

?? 8 maanden na de aankondiging van de grote uitbreiding voor het Walt Disney Studios Park in Disneyland Paris, met 3 grote thema zones Star Wars, Marvel & Frozen, werd het stil rondom het project. Weinig details werden gegeven, we weten nog altijd niet welke attracties er precies te vinden gaan zijn.

Er werd wel al gebruik gemaakt van een rondrijdende tourbus om de bewoners van het gebied rond Disneyland Paris te informeren, over de uitbreidingen en over de impact daarvan. Nog volgen er 3 publieke meetings voor de bewoners van Val d’Europe op 6, 14 & 22 november 2018.

In een interview met Vice President Walt Disney Imagineering in Disneyland Paris, David Wilson komen er toch enkele details naar boven. “Normaal stap je binnen in de wereld van de film of filmreeks op het moment dat je de attractie binnenkomt. Met deze 3 nieuwe zones, gaan de bezoekers de werelden van Marvel, Star Wars & Frozen beleven van het moment dat ze de zone betreden. Zoals bij Place de Rémy bij de attractie van Ratatouille maar dan groter.

Zijn team werkt samen met de Amerikaanse bedrijven Lucas film en Marvel Studios, beiden eigendom van The Walt Disney Company, om deze werelden te creëren.

Alles zal gevormd worden rond een aangelegd meer, dat het hart zal vormen van de uitbreiding en die gebruikt zal worden voor shows tijdens de dag en ’s avonds. In de 3 zones, gaan de eetgelegenheden deel worden van de beleving. “In de Marvel Universe (is dit de officiële naam van de Marvel zone?) is dit een plaats waar superhelden eten”, zegt hij.

2 Attracties in de Marvel Universe

Met de 350.000 bezoekers voor het eerste Marvel SuperHeroes seizoen blijkt dat er zeker een publiek is voor Marvel. In de Marvel zone zijn 2 attracties gepland. “We kunnen nog niet alles verklappen om de verrassing te bewaren” zegt David Wilson. Maar al eerder werd aangekondigd dat de Rock’n’Roller Coaster zal veranderen naar een Iron Man attractie voor een beleving tegen het kwaad.

De Marvel Universe zal dienen als het Europese hoofdkwartier voor de Avengers. Alle bezoekers gaan de gelegenheid krijgen hun favoriete superhelden te ontmoeten, waar ze dagelijks te zien gaan zijn. “We gaan een 3D wereld in de realiteit creëren, een plaats waar de personages leven en werken. Ze gaan nieuwe superhelden rekruteren en trainen tussen de bezoekers…”.

Stadje Arendelle nagebouwd

“Voor de Frozen & Star Wars zone is het nog te vroeg om te zeggen hoeveel attracties er worden gebouwd omdat die nog volop in de design fase zitten”, zegt David Wilson. Voor Frozen zal Arendelle nagebouwd worden met attracties waar de gasten hun favoriete Frozen figuren kunnen ontmoeten. En voor Star Wars zal het een plaats worden waar bezoekers kunnen leven als in de Galaxy.

De president van Val-d’Europe agglomeration Jean-Paul Balcou, hoopt dat deze uitbreiding ervoor zal zorgen dat gasten voor een langere periode naar Disneyland Paris en omgeving komen en dat er daarvoor ook nieuwe hotels gebouwd zullen worden.

➡️ Boek snel je verblijf in Disneyland Paris en geniet van de huidige promoties !

➡️ Boek je je verblijf vanuit Nederland? Klik dan hier !

 

?? 8 months after the announcement of the major expansion for the Walt Disney Studios Park at Disneyland Paris, with 3 major theme zones Star Wars, Marvel & Frozen, it became silent around the project. Few details were given, we still don’t know which attractions will exactly be build.

A touring bus was already used to inform the residents of the area around Disneyland Paris, about the expansion and about the impact. Three public meetings will follow for the residents of Val d’Europe on 6th, 14th & 22nd November 2018.

In an interview with Vice President Walt Disney Imagineering at Disneyland Paris, David Wilson, some details are revealed. “Normally you enter the world of the movie or franchise when you enter the attraction.With these 3 new zones, visitors will experience the worlds of Marvel, Star Wars & Frozen from the moment they enter the zone. As with Place de Rémy with the attraction of Ratatouille but bigger.

His team collaborates with the American companies Lucas film and Marvel Studios, both owned by The Walt Disney Company, to create these worlds.

Everything will be formed around a lake, which will form the heart of the expansion and which will be used for shows during the day and in the evening. In the 3 zones, the restaurants will become part of the experience. “In the Marvel Universe, this is a place where superheroes eat,” he says.

2 Attractions in the Marvel Universe

With the 350,000 visitors for the first Marvel SuperHeroes season, it appears that there is certainly an audience for Marvel. 2 attractions are planned in the Marvel zone. “We can not yet tell everything to keep the surprise,” says David Wilson. But it was previously announced that the Rock’n’Roller Coaster will change to an Iron Man attraction for an experience against evil.

The Marvel Universe will serve as the European headquarters for the Avengers. All visitors will have the opportunity to meet their favorite superheroes, where they can be seen daily. “We are going to create a 3D world in reality, a place where the characters live and work, they will recruit new superheroes and train among the visitors …”.

Town of Arendelle recreated

“For the Frozen & Star Wars zones it is too early to say how many attractions are being built because they are still in the design phase”, says David Wilson. For Frozen, Arendelle will be recreated with attractions where guests can meet their favorite Frozen characters. And for Star Wars it will become a place where visitors can live like in the Galaxy.

The president of Val-d’Europe agglomeration Jean-Paul Balcou, hopes that this expansion will ensure that guests come to Disneyland Paris and the surrounding area for a longer period and that new hotels will be built for this purpose.


See the original interview in French in Le Parisien: http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/disneyland-paris-devoile-ses-trois-nouveaux-univers-en-projet-05-11-2018-7935471.php?fbclid=IwAR14_crWgJ4tC-1UAku9hVWYNWzfkYOrEmARwpaBzoMp1moCaOpfQ3oYkp0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com