No more free rentals or storage for Magic Plus Pass

?? Sinds vandaag zijn de nieuwe prijzen in gebruik genomen voor de Jaarpassen van Disneyland Paris. Je kan hier de nieuwe prijzen vinden. Maar er is meer veranderd dan alleen maar de prijzen. Voornamelijk voor Magic Plus is het opmerkelijk dat gratis gebruik van de Consigne net buiten het Disneyland Park niet meer inbegrepen is. Dit was een populaire service waar je bagage, een extra rugzak, zelf gewoon een jas kon laten opbergen om later opnieuw op te halen. Alleen bij een Infinity Pass is dit nog gratis te gebruiken alle andere passen moet hier nu ook voor betalen.


Ook het gratis huren voor rolstoelen, kinderwagens of het gebruik van het Animal Care Center bij de parking is nu betalend geworden voor Magic Plus Jaarpassen. Infinity Jaarpassen blijven dit gratis krijgen.


Bij de lijst met voordelen en kortingen zijn ook de prijzen ‘vanaf’ voor de Disney Hotel gestegen. Voorheen begonnen de prijzen van de hotels voor Infinity Jaarpassen vanaf 55 euro, dit is nu geworden vanaf 108 euro. Bij Magic Plus is dat van 66 euro naar 130 gestegen. Misschien zijn deze prijzen realistischer want een Disney Hotel kamerprijs aan 55 euro of 66 euro was zo goed als onbestaande.


Voor mensen die een Discovery Jaarpas hebben, dat is de goedkoopste in de reeks, is de parking optie gestegen van 40 euro naar 60 euro. Ook de speciale prijzen voor Jaarpashouders (behalve Discovery) voor een Disney Photo Pass zijn gestegen, bij Infinity blijft dit gratis inbegrepen. Ook het sponsorship programma zou vanaf nu verleden tijd zijn.


Samengevat de prijzen voor alle jaarpassen voor Disneyland Paris zijn gestegen, enkele betalende opties zijn gestegen en enkele voordelen die vroeger gratis waren zijn nu betalend tenzij je een Infinity Jaarpas hebt.


 


PixieDust.be
The starting prices for Disney Hotel before the changes

 


PixieDust.be
Some of the changed privileges

 


?? Since today, the new prizes have been taken into use for the Disneyland Paris Annual Passes. You can find the new prices here. But more has changed than just the prices. Especially for Magic Plus it is remarkable that free use of the Consigne just outside of Disneyland Park is no longer included. This was a popular service where you could simply store your luggage, an extra backpack, or just a jacket and pick it up again later. Only with an Infinity Pass this can still be used free of charge, all other passes must now also pay for this.


Also the free renting for wheelchairs, strollers or the use of the Animal Care Center at the parking has now become a paying service for Magic Plus Annual Passes. Infinity Annual Passes continue to receive this for free.


In the list of benefits and discounts, the starting prices for the Disney Hotel have also risen. Previously the prices of the hotels for Infinity Annual Passes started from 55 euros, this is now from 108 euros. With Magic Plus, that has risen from 66 euros to 130 euros. Perhaps these prices are more realistic because a Disney Hotel room rate at 55 euros or 66 euros was virtually non-existent.


For people who have a Discovery Annual Pass, which is the cheapest in the series, the parking option has risen from 40 euros to 60 euros. The special prices for Annual Pass holders (except Discovery) for a Disney Photo Pass have also risen, this is still included for free at Infinity. Also the sponsorship program has ended.


At the end there are prices increases for all the Annual Passes of Disneyland Paris but also higher prices for some options or service that are no longer for free if you have an annual pass that is not an Infinity.


 
Translate to different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com