(One Day in Disneyland Paris history) The Grand Opening (NL/ENG)

?? It was on April 12, 1992 – at 9.01 a.m. on the dot – that Disneyland Paris opened its doors for the first time. It was the beginning of the dream and yet, so much had already been accomplished!

The idea for the park may date back to 1976, but it wasn’t until the success of Tokyo Disneyland in 1983 – the first Disney park outside the United States – that the project moved forward. Once the ideal location was found and years of planning complete, the first stone was laid on August 3, 1988. It marked the start of four years of construction work and the most ambitious undertaking in European history since the Channel Tunnel! It took more than 10,000 workers from across Europe to bring to life the 600-hectare property designed to make dreams come true.

When the time came to inaugurate Disneyland Paris, it became apparent that a one-day celebration would not be enough! Festivities began on the evening of Friday, April 10, 1992, with the official opening of five of the resort’s six hotels and Disney Village, then called Festival Disney. The evening concluded at 12:30 a.m. with “La Féérie du Lac Enchanté,” a nighttime spectacular combining sound effects, lights, lasers, fireworks and projections on Lake Buena Vista.

?? Het was op 12 april 1992 – om 9.01 uur op de stip – dat Disneyland Paris voor het eerst zijn deuren opende. Het was het begin van de droom en toch was er al zoveel bereikt!
Het idee voor het park stamt misschien al uit 1976, maar pas na het succes van Tokyo Disneyland in 1983 – het eerste Disney-park buiten de Verenigde Staten – ging het project verder. Nadat de ideale locatie was gevonden en de jaren van planning waren voltooid, werd de eerste steen gelegd op 3 augustus 1988. Het markeerde het begin van vier jaar bouwwerkzaamheden en de meest ambitieuze onderneming in de Europese geschiedenis sinds de Kanaaltunnel! Er waren meer dan 10.000 arbeiders uit heel Europa voor nodig om het landgoed van 600 hectare tot leven te wekken, ontworpen om dromen waar te maken.
Toen het tijd werd om Disneyland Parijs in te wijden, werd duidelijk dat een ééndaags feest niet genoeg zou zijn! De festiviteiten begonnen op de avond van vrijdag 10 april 1992 met de officiële opening van vijf van de zes hotels van het resort en Disney Village, dat toen Festival Disney heette. De avond werd om 00.30 uur afgesloten met “La Féérie du Lac Enchanté”, een spectaculaire avond die geluidseffecten, licht, lasers, vuurwerk en projecties op Lake Buena Vista combineert.

PixieDust.be

?? The next day began at 9 a.m. with the dedication of Disneyland Hotel, a preamble to a star-studded evening of spectacle that was broadcast internationally with artists like Gipsy Kings, Cher, Spanish tenor José Carreras and actress Angela Lansbury, who plays Mrs. Potts in Beauty and the Beast. Once the ribbon was cut, Mickey Mouse invited audience members to join him in Disneyland Paris. At last, everything was ready to open to guests the next morning.

?? De volgende dag begon om 9 uur met de inwijding van Disneyland Hotel, een inleiding tot een met sterren bezaaide spektakelavond die internationaal werd uitgezonden met artiesten als Gipsy Kings, Cher, Spaanse tenor José Carreras en actrice Angela Lansbury, die mevrouw Potts speelt in Belle en het beest. Nadat het lint was doorgesneden, nodigde Mickey Mouse de toehoorders uit om met hem mee te gaan naar Disneyland Paris. Eindelijk stond alles klaar om de volgende ochtend voor de gasten open te gaan.

PixieDust.be

?? So, on April 12, 1992 – at 9.01 a.m. on the dot – guests entered Disneyland Paris for the first time. But, that is another story to be told!

?? Dus op 12 april 1992 – om 9.01 uur op de stip – kwamen gasten voor het eerst Disneyland Parijs binnen. Maar dat is een ander verhaal dat verteld moet worden!

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com