Possible adjustments to this year’s Jungle Book Jive (NL/ENG)

?? Als Disneyland Paris opnieuw zou openen deze zomer zal het waarschijnlijk een complete andere ervaring zijn dan vroeger. Tal van maatregelen gaan genomen moeten worden om de veiligheid van de gasten te garanderen. Vooral om de afstand tussen de gasten te kunnen behouden zal er waarschijnlijk geen of weinig entertainment te zien zijn in de parken, aangezien die altijd een grote groep gasten op één plaats samenbrengen. Deze zomer staat nog altijd het Lion King & Jungle Festival gepland in het Disneyland Park, een seizoen die gevuld is met hoogstaande shows die door de fans vorig jaar de hemel werden ingeprezen. In een gesloten theater zoals het Frontierland theater waar de Lion King show opnieuw zou worden opgevoerd, kan men het theater op een lagere capaciteit gebruiken. Of kunnen ze bijvoorbeeld de Lineberty app gebruiken om zo je plaats voor de show te reserveren.

Maar wat met bijvoorbeeld de Jungle Book Jive die op Central Plaza te zien is? Deze show trekt meerdere keren per dag grote aantallen gasten naar het plein voor het Kasteel van Doornroosje en wordt door de gasten gezien als de beste show van het seizoen.

Gasten tellen of op een lagere capaciteit werken is bij een show in openlucht, waar mensen op elkaar gedrumt staan, natuurlijk een ingewikkelde zaak.

ALS Disneyland Paris deze zomer open is en ALS het Lion King & Jungle Festival niet wordt afgelast, ziet het er vooral voor de Jungle Book Jive niet zo goed uit. Rahis Bharti, de oprichter van de groep drummers die in de show te zien zijn, liet alvast op zijn Instragram weten dat de groep niet naar Disneyland Paris komt voor de show.

Het is niet duidelijk of we daardoor kunnen concluderen dat de show of het volledige seizoen geannuleerd is. Of als de show eventueel zonder drummers kan plaatsvinden of vervangen kunnen worden door artiesten uit Frankrijk. Disneyland Paris heeft hierover nog niet gecommuniceerd.

Net voor Disneyland Paris sloot waren er al maatregelen getroffen zoals het afschaffen van de dagelijkse Disney Stars On Parade, Vuurwerkshows en werd de show Mickey and the Magician voor een lager aantal gasten opgevoerd. Gelijkaardige maatregelen kunnen we waarschijnlijk verwachten als Disneyland Paris terug kan openen.


?? If Disneyland Paris reopens this summer, it will likely be a completely different experience than it used to be. Numerous measures will have to be taken to guarantee the safety of the guests. Especially in order to keep the distance between the guests, there will probably be little or no entertainment in the parks, as they always bring a large group of guests together in one place. This summer, the Lion King & Jungle Festival is still scheduled at Disneyland Park, a season filled with top-notch shows praised by fans last year. In a closed theater such as the Frontierland theater where the Lion King show would be staged again, the theater can be used at a lower capacity. Or, for example, they can use the Lineberty app to reserve your place for the show.

But what about the Jungle Book Jive that can be seen on Central Plaza? This show attracts large numbers of guests to the square in front of Sleeping Beauty Castle several times a day and is seen by the guests as the best show of the season.

Counting guests or working at a lower capacity is of course a complicated matter at an outdoor show, where people are very close to each other.

IF Disneyland Paris is open this summer and IF the Lion King & Jungle Festival is not canceled, things don’t look so good especially for the Jungle Book Jive. Rahis Bharti, the founder of the group of drummers featured in the show, said on his Instragram that the group is not coming to Disneyland Paris for the show.

It is not clear whether we can conclude that the show or the full season has been canceled. Or if the show can take place without drummers or can be replaced by artists from France. Disneyland Paris has not yet communicated about this.

Just before Disneyland Paris closed, measures had already been taken such as the cancellation of the daily Disney Stars On Parade, Fireworks shows and the show Mickey and the Magician was performed for a smaller number of guests. We can probably expect similar measures if Disneyland Paris can open again.

PixieDust.be

 Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com