Read the complete release about the re-opening of Disneyland Paris (NL/ENG)

?? Theme Park opens with controlled capacity, enhanced health and safety protocols and will manage attendance through a new online reservation system

Today, Disneyland Paris announced a phased reopening of the resort starting with the Disneyland Park, Walt Disney Studios Park, Disney’s Newport Bay Club Hotel and Disney Village as of 15 July 2020.  The reopening is in line with guidance from French government and health authorities and has been discussed with Union Representatives from the Comité Social et Economique (CSE).

In addition, and subject to the continued evolution of the situation, Disneyland Paris also announced the scheduled phased reopening of several other Disney hotels including Disney’s Hotel Cheyenne on 20 July, Disney’s Hotel Santa Fe on 3 August and the Disneyland Hotel on 7 September.  Disney’s Sequoia Lodge Hotel and Disney’s Davy Crocket Ranch will remain closed during the summer with reopening dates announced at a later time.“All of us at Disneyland Paris are excited to be on the path to reopening over the next few weeks,” said Natacha Rafalski, President of Disneyland Paris.  “Making magic means even more, as we reflect on the resilience of our cast members and community, the enthusiasm of our guests and fans, and the positive momentum of many reopenings in the tourism industry across Europe.  We are looking forward to the return of our cast members and reopening our gates for guests to once again enjoy.”
“We are thrilled to see one of the main tourism destinations in Europe and largest single site employer in France reopen to guests and its employees,” said Sophie Huberson, Executive Director of Le Syndicat National des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels (SNELAC). “This is an important milestone for the tourism and leisure industry in France and will be a critical step in our industry’s recovery.”  SNELAC is the organization representing theme parks, leisure and cultural areas in France.

Safety Measures and Experience
The phased reopening will incorporate a deliberate approach, with enhanced health and safety measures implemented for both cast members and guests. This will include limits on attendance and require advanced ticketing and reservations to accommodate controlled guest density that supports government guidance on physical distancing. As a result, some experiences, shows or events will not be available or may be modified upon reopening depending on the evolution of the safety and sanitary measures and recommendations from public authorities. This includes offerings such as Disney Stars on Parade and Disney Illuminations night time spectacular which will return at a later date.

The Lion King: Rhythms of the Pride Lands and Jungle Book Jive—two top-rated entertainment spectaculars—will return later in the summer. While character meet and greets will be temporarily unavailable, characters will be in the parks in new ways to entertain and delight guests. Other experiences such as playgrounds and makeover experiences will remain temporarily unavailable.  Additionally, FastPass services will be suspended in order to allow for the necessary queue management on attractions.  Cast members and guests ages 11 and older will also be required to wear face coverings while at the resort.  More information on specific measures are available on www.disneylandparis.com.

PixieDust.be

Ticketing and Reservation System
As Disneyland Paris welcomes guests back to the magic with a limited number of tickets available each day during the initial reopening, a new online reservation system will be available in early July. To ensure admission, guests in possession of or buying non-dated tickets, and Annual Pass holders, will need to register on this new online reservation system to obtain a reservation for park entry prior to their arrival. Guests who already have a dated ticket, do not need to register and reserve a date.  Likewise, guests with packages that include park admittance will receive admission for the duration of their stay and do not need to use the new online reservation system.

Tickets and packages are now on sale on the resort’s website, Disneyland Paris call center and official travel partner channels, with a limited number of tickets available each day during the initial reopening phase. Ticket sales will not be available on site.

To provide guests with maximum flexibility, new booking conditions are now available to include cancellations and modifications without fees (excluding transport) on stays in the Disney Hotels anytime up to seven days before the arrival date.  Specific details will be available on www.disneylandparis.com in a few minutes.

As Disneyland Paris readies for reopening, guests are invited to check www.disneylandparis.com for the latest information. Fans and guests can continue to experience the magic of Disneyland Paris through athome.DisneylandParis.com, and use #DisneyMagicMoments on social media to share their stories.?? Vandaag kondigde Disneyland Parijs een gefaseerde heropening van het resort aan, te beginnen met het Disneyland Park, Walt Disney Studios Park, Disney’s Newport Bay Club Hotel en Disney Village vanaf 15 juli 2020. De heropening is in lijn met de richtlijnen van de Franse regering en gezondheidsautoriteiten en is besproken met vertegenwoordigers van de vakbonden van het Comité Social et Economique (CSE).

Bovendien, en onder voorbehoud van de voortdurende evolutie van de situatie, kondigde Disneyland Parijs ook de geplande gefaseerde heropening aan van verschillende andere Disney-hotels, waaronder Disney’s Hotel Cheyenne op 20 juli, Disney’s Hotel Santa Fe op 3 augustus en het Disneyland Hotel op 7 september. Disney’s Sequoia Lodge Hotel en Disney’s Davy Crocket Ranch blijven in de zomer gesloten en de heropeningsdata worden op een later tijdstip aangekondigd.

“We zijn allemaal enthousiast over Disneyland Paris om de komende weken op weg te zijn naar heropening”, zegt Natacha Rafalski, President van Disneyland Paris. “Magie maken betekent nog meer, aangezien we nadenken over de veerkracht van onze castleden en community, het enthousiasme van onze gasten en fans en het positieve momentum van vele heropeningen in de toeristische sector in heel Europa. We kijken uit naar de terugkeer van onze castleden en het heropenen van onze poorten zodat gasten er weer van kunnen genieten. ”
“We zijn verheugd om te zien dat een van de belangrijkste toeristische bestemmingen in Europa en de grootste werkgever van een enkele site in Frankrijk weer wordt geopend voor gasten en zijn werknemers”, zegt Sophie Huberson, uitvoerend directeur van Le Syndicat National des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels ( SNELAC). “Dit is een belangrijke mijlpaal voor de toerisme- en vrijetijdsindustrie in Frankrijk en zal een cruciale stap zijn in het herstel van onze industrie.” SNELAC is de organisatie die pretparken, recreatie- en culturele gebieden in Frankrijk vertegenwoordigt.


PixieDust.be


Veiligheidsmaatregelen en ervaring
De gefaseerde heropening zal een opzettelijke aanpak omvatten, met verbeterde gezondheids- en veiligheidsmaatregelen voor zowel castleden als gasten. Dit omvat limieten voor capaciteit en vereist geavanceerde ticketing en reserveringen om tegemoet te komen aan de gecontroleerde gastdichtheid die de overheid ondersteunt bij fysieke afstand. Als gevolg hiervan zullen sommige ervaringen, shows of evenementen niet beschikbaar zijn of kunnen ze worden gewijzigd bij heropening, afhankelijk van de evolutie van de veiligheids- en sanitaire maatregelen en aanbevelingen van overheidsinstanties. Dit omvat voorstellingen zoals Disney Stars on Parade en Disney Illuminations die op een later tijdstip zullen terugkeren.
The Lion King: Rhythms of the Pride Lands en Jungle Book Jive – twee best beoordeelde amusementsvoorstellingen – zullen later in de zomer terugkeren. Hoewel ontmoetingen met personages tijdelijk niet beschikbaar zijn, zullen personages in de parken op nieuwe manieren er zijn om gasten te vermaken en te verrassen. Andere ervaringen zoals speeltuinen en makeover-ervaringen blijven tijdelijk niet beschikbaar. Bovendien worden FastPass-services opgeschort om het nodige wachtrijbeheer voor attracties mogelijk te maken. Cast Members en gasten vanaf 11 jaar en ouder moeten ook gezichtsbedekking dragen in het resort. Meer informatie over specifieke maatregelen is beschikbaar op www.disneylandparis.com.Ticket- en reserveringssysteem
Aangezien Disneyland Parijs gasten verwelkomt met een beperkt aantal tickets die elke dag beschikbaar zijn tijdens de eerste heropening, zal begin juli een nieuw online reserveringssysteem beschikbaar zijn. Om toegang te garanderen, moeten gasten die niet-gedateerde tickets bezitten of kopen, en houders van een jaarpas, zich registreren op dit nieuwe online reserveringssysteem om een ​​reservering voor toegang tot het park te krijgen voor hun aankomst. Gasten die al een gedateerd ticket hebben, hoeven zich niet te registreren en een datum te reserveren. Evenzo krijgen gasten met pakketten met parktoegang toegang voor de duur van hun verblijf en hoeven ze niet het nieuwe online reserveringssysteem te gebruiken.

Tickets en pakketten zijn nu te koop op de website van het resort, het callcenter van Disneyland Parijs en officiële reispartnerkanalen, met een beperkt aantal tickets per dag tijdens de eerste heropeningsfase. Kaartverkoop is niet ter plaatse beschikbaar.

Om gasten maximale flexibiliteit te bieden, zijn er nu nieuwe boekingsvoorwaarden beschikbaar, inclusief annuleringen en wijzigingen zonder kosten (exclusief vervoer) voor verblijven in de Disney Hotels op elk moment tot zeven dagen voor de aankomstdatum. Specifieke details zullen binnen enkele minuten beschikbaar zijn op www.disneylandparis.com.

Terwijl Disneyland Paris zich voorbereidt op heropening, worden gasten uitgenodigd om www.disneylandparis.com te bezoeken voor de laatste informatie. Fans en gasten kunnen de magie van Disneyland Parijs blijven ervaren via athome.DisneylandParis.com en #DisneyMagicMoments gebruiken op sociale media om hun verhalen te delen.


PixieDust.be


🇪🇺 Shop on ShopDisney (EU): https://bit.ly/37BrrJf

🇫🇷 Shop on ShopDisney (FR): https://bit.ly/36kwkFP

🇬🇧 Shop on ShopDisney (UK): http://bit.ly/36zR0Ik


Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com