Review: All-You-Can-Eat buffet at Disney’s Hotel Cheyenne (NL/ENG)

?? Afgelopen weekend bij de start van het Halloween seizoen hebben wij nog eens op bezoek geweest in Disney’s Hotel Cheyenne om het buffet te proberen bij het Chuckwagon restaurant.


Recent maken wij er een gewoonte van, om op geregelde tijdstippen een restaurant met tafelservice of buffet te bezoeken in of uit de Disney Parken en daarover verslag uit te brengen.


We kozen deze keer om een buffet te nemen tijdens de start van het Halloween Festival omdat we daarbij ook enkele Halloween specialiteiten konden verwachten op het buffet. Ook het feit dat ze hier ribbetjes hebben met de barbecue-saus heeft een rol gespeeld in onze keuze.


PixieDust.be
Jack Skellington cookies for Halloween

We hadden gereserveerd, maar omdat het op een maandagavond was, was dit waarschijnlijk niet nodig. Aangezien het Disneyland Park nog open was tot 20u was er bij aankomst om 18u weinig volk in het restaurant. Daardoor zag het buffet er nog piekfijn uit.


Het eten was zeer lekker, het hele buffet is ons ontzettend goed bevallen. Wat betrefd prijs/kwaliteit kunnen we dit buffet zeker aanraden, het is iets goedkoper dan bijvoorbeeld bij Plaza Gardens in het Disneyland Park. Het restaurant waar je zit is misschien voor veel mensen iets minder aantrekkelijk of gezellig, maar wij vinden het wel leuk zitten. Het thema en de sfeer past volledig in het thema van het hotel en dat is ook hoe je je ervaring moet zien.


Er is een ruim aanbod aan koude & warme gerechten, maar ook pizza is te verkrijgen en verse soep. Ook het dessertbuffet zag er uitnodigend uit. Voor ons waren de lekkere ribbetjes met barbecue saus een absoluut hoogtepunt. Deze saus en ribbetjes vind je ook terug in het Cowboy Cookout Barbecue Restaurant, deze saus gebruiken ze ook bij de halve kip in datzelfde restaurant.


Wat ik voor de eerste keer opmerk is, dat je hier grote kannen drinkwater gratis kan vullen in de zaal. Nog bij geen enkel ander buffet heb ik dit gezien, maar misschien is dit onlangs veranderd en kan je dit nu bij alle buffetten doen. Uiteraard kan je altijd gratis tapwater krijgen als je dit vraagt, maar zo’n apparaat in de zaal maakt het toch net iets makkelijker.


Het personeel was zeer vriendelijk, het was er proper en verzorgd. Ik kan me wel voorstellen als deze grote zaal volledig vol zit dat dit misschien anders zou zijn. En zeker als er veel kinderen in de zaal zitten kan het hier waarschijnlijk nogal luidruchtig worden.


Wij waren tevreden en kijken alvast uit om dit nog eens te doen !
?? Last weekend at the start of the Halloween season we visited Disney’s Hotel Cheyenne to try the buffet at the Chuckwagon restaurant.


We have recently made it a habit to visit a restaurant with table service or buffet in or out of the Disney Parks at regular intervals and to report on it.


PixieDust.be
Pumpkin cookies for Halloween

This time we chose to have a buffet at the start of the Halloween Festival because we could also expect some Halloween specialties at the buffet. The fact that they have ribs with the barbecue sauce here also played a role in our choice.


We had made reservations, but since it was on a Monday evening, this was probably not necessary. Since the Disneyland Park was still open until 8 p.m. there were few people in the restaurant on arrival at 6 p.m. As a result, the buffet still looked great.


The food was very tasty, we really enjoyed the whole buffet. Regarding price / quality we can definitely recommend this buffet, it is slightly cheaper than for example at Plaza Gardens in the Disneyland Park. The restaurant where you are sitting might be a little less attractive or cozy for many people, but we do like it. The theme and atmosphere fits in perfectly with the theme of the hotel and that is how you should see your experience.


There is a wide selection of cold & hot dishes, but also pizza and fresh soup. The dessert buffet also looked inviting. For us, the tasty ribs with barbecue sauce were an absolute highlight. This sauce and ribs can also be found in the Cowboy Cookout Barbecue Restaurant, they also use this sauce with the half  chicken in that same restaurant.


What I notice for the first time is that you can fill large carafes of drinking water here for free in the dining room. I have not seen this before at any other buffet, but perhaps this has recently changed and you can now do this at all buffets. Of course you can always get free tap water if you ask for it, but such a device in the dining room makes it just that little bit easier.


The staff was very friendly, it was clean and nice. I can imagine if this large dining room is completely full that this might be different. And certainly if there are many children in the room, it can probably become quite noisy here.


We were satisfied and look forward to doing this again!Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com