Review: Halloween Soirée 2018 Disneyland Paris

Op 31 Oktober 2018 was het opnieuw tijd voor de jaarlijkse Halloween Soirée in het Disneyland Park van Disneyland Paris. Reeds lang tijd in deze avond altijd uitverkocht, maar afgelopen jaren werd de datum van uitverkoop altijd later en later, om dan dit jaar uiteindelijk een Soirée te hebben die niet uitverkocht was. Je kon nog altijd tickets voor de avond kopen op de dag zelf in City Hall.


PixieDust.beDe reden daarvoor is misschien dat de Soirée niet meer zo verrassend is en zeker en vast ook dat de prijzen voor tickets ieder jaar de hoogte in gaan.


De editie was vergelijkbaar met vorig jaar, met de speciale Halloween parade en de Villains show op Royal Castle Stage, toch had de avond ook enkele nieuwigheden te bieden.


De Guestflow bij het begin van de avond ging naar mijn mening redelijk vlot. De gewone bezoekers verlieten Main Street USA na Disney Illuminations en de Halloween Soirée bezoekers konden het park al in en werden via de backstage van Main Street naar Discoveryland gebracht. Deze manier van werken werd ook in vorige edities toegepast.


 


On 31 October 2018 it was time again for the annual Halloween Soirée at the Disneyland Park of Disneyland Paris. Since a long time this evening was always sold out, but in recent years the date that all tickets were sold became later and later, to finally have a Soirée this year that wasn’t sold out. You could still buy tickets for the evening on the day itself in City Hall.


The reason for this is perhaps that the Soirée is no longer surprising anymore and also that the prices for tickets go up every year.


The edition was similar to last year, with the special Halloween parade and the Villains show at Royal Castle Stage, yet the evening also had some novelties to offer.


The Guest flow at the beginning of the evening went pretty smoothly in my opinion. The regular visitors left Main Street USA after Disney Illuminations and the Halloween Soirée visitors were already able to enter the park and were taken through the backstage from Main Street to Discoveryland. This way of working was also applied in previous editions.


 


✅ De entertainment


De entertainment die werd aangeboden tijdens de avond was voldoende. Er waren diverse shows te zien en de shows werden ook op vele tijdstippen vertoond zodat zoveel mogelijk gasten de kans kregen de shows te zien. De shows werden aangevuld met enkele straatartiesten in het park en een dance party in Frontierland & Discoveryland. Vroeger was dit enkel in Discoveryland maar bij de renovatie van Star Tours werd deze dance party enkel in Frontierland gehouden en nu waren ze er dus beiden.


The entertainment that was offered during the evening was sufficient. There were several shows and the shows were also shown at many times so that as many guests as possible got the chance to see the shows. The shows were supplemented with some street artists in the park and a dance party in Frontierland & Discoveryland. In the past this was only in Discoveryland, but during the renovation of Star Tours this dance party was only held in Frontierland and now they were both there.


 ✅ De parade


De speciale Halloween parade tijdens de Soirée was, op enkele details na, dezelfde versie als vorig jaar. Voor de parade worden dezelfde wagens gebruikt als de Halloween parade tijdens de dag met toevoeging van de draak uit Disney Stars On Parade en een oude Villains wagen uit Disney’ Once Upon A Dream parade, maar met die jaar natuurlijk ook de nieuwe Mickey’s Illusion Manor wagen. Net als vorig jaar stonden er andere Disney figuren op de wagens dan tijdens de dag, met de nadruk op de Disney Slechterikken, waaronder ook enkele zeldzame figuren. De parade was 2 keer te zien tijdens de avond.


The special Halloween parade during the Soirée was, with a few details, the same version as last year. For the parade, the same floats were used as the Halloween parade during the day with the addition of the dragon from Disney Stars On Parade and an old Villain float from Disney’s Once Upon A Dream parade, but this year also with the new Mickey’s Illusion Manor float of course . Just like last year, there were other Disney characters on the floats than during the day, with a focus on the Disney Villains, including some rare characters. The parade was shown twice during the evening.


✅ De Villains show op Royal Castle Stage


De Villains show op Royal Castle Stage was volledig hetzelfde als vorig jaar, de show is vergelijkbaar met de shows tijdens de dag maar dan met exta Disney Villains zoals Hades, Yzma en de Old Hag en extra dansers en effecten. Maar dit jaar kwam er nog een verrassing op het einde dat niemand had verwacht. De “one and only” Mickey Mouse kwam er op het einde bij in het teken van de viering van zijn 90ste verjaardag.


The Villains show at Royal Castle Stage was completely the same as last year, the show is similar to the shows during the day but with exta Disney Villains such as Hades, Yzma and the Old Hag and extra dancers and effects. But this year there was another surprise at the end that no one expected. The “one and only” Mickey Mouse came for a big finale to celebrate his 90th birthday.


✅ Nieuwigheden dit jaar


De nieuwigheden dit jaar waren de Big Hero 6 show in Videopolis en de Pirates Scare Zone in Adventureland. De Big Hero 6 show had alle Disney figuren uit de film samen op het podium en voor de eerste keer in Disneyland Paris ook Baymax. Er zaten verrassende effecten in de show zoals de vliegende Baymax op het einde. De lasereffecten, dat we nog kennen van de Buzz Lightyear show vorig jaar, werden opnieuw gebruikt om de show vorm te geven.


De Pirates Scare Zone in Adventureland was zeer populair, ook al waren er veel mensen die het niet durfden om de grotten van Adventure Isle in te gaan, die voor de gelegenheid gevuld waren met rook en zombie-achtige piraten. Normaal kiest Disneyland Paris niet vaak voor griezelige entertainment, maar deze Pirates Zone paste perfect in het decor en de sfeer.


Er was ook een Disney Channel sing-along in het Discoveryland Theater maar daar hadden wij geen tijd meer voor.


The novelties this year were the Big Hero 6 show in Videopolis and the Pirates Scare Zone in Adventureland. The Big Hero 6 show had all the Disney characters from the film together on stage and for the first time in Disneyland Paris also Baymax. There were surprising effects in the show such as the flying Baymax at the end. The laser effects, which we still know from the Buzz Lightyear show last year, were used again.


The Pirates Scare Zone in Adventureland was very popular, even though there were many people who didn’t dare to enter the Adventure Isle caves, which were filled with smoke and zombie-like pirates for the occasion. Normally Disneyland Paris doesn’t often choose scary entertainment, but this Pirates Zone perfectly fits the decor and atmosphere.


There was also a Disney Channel sing-along at the Discoveryland Theater but we did not have time for that anymore.


✅ De Dance Party’s


De Dance Party’s zijn wat ze zijn. Een opsomming van hits van vroeger en nu en een Disney figuur die dienst doet als DJ. In Discoveryland werd zelfs de beroemde DJ Diablo ingeschakeld om de party te leiden. Veel mensen gingen uit de bol tijdens zo’n party, ikzelf vind een DJ party niet passen tijdens een Halloween soirée. Zo’n DJ party’s worden bij alle events gebruikt om het programma te vullen. Voor mij is een Halloween Soirée nog altijd geen Electroland.


The Dance Party’s are what they are. A list of hits from the past and present and a Disney character that serves as a DJ. In Discoveryland even the famous DJ Diablo was called in to lead the party. Many people went crazy during such a party, I think a DJ party does not fit during a Halloween soirée. Such DJ parties are used at all events to fill the program. For me, a Halloween Soirée is still not Electroland.


✅ Disney Characters Meet & Greets


Vaak zijn events zoals de Halloween Soirée de kans om verschillende unieke Disney figuren te ontmoeten of de meest populaire Disney figuren in een speciale outfit. Helaas was het dit jaar niet de beste editie voor Disney Character jagers. Tijdens de hele avond waren er geen speciale Disney figuren of speciale outfits te vinden en waren het dezelfde meet & greets als tijdens de dag voor alle bezoekers, met uitzondering van Chip & Dale die in Main Street verschenen in een speciale Halloween outfit en Edgar uit Disney’s Aristokatten die, na het Disney Loves Jazz event, zijn tweede opwachting maakte. Je kon ook enkele Villains ontmoeten die verborgen zaten in de Princesses Pavilion & Meet Mickey Mouse locaties.


Often events such as the Halloween Soirée are the chance to meet different unique Disney characters or the most popular Disney characters in a special outfit. Unfortunately, this year was not the best edition for Disney Character hunters. During the whole evening there were no special Disney characters or special outfits to find instead the same meet & greets as during the day for all visitors were offered during the night, except Chip & Dale who appeared in Main Street in a special Halloween outfit and Edgar from Disney’s Aristocats that, after the Disney Loves Jazz event, made its second appearance. You could also meet some of the Villains hidden in the Princesses Pavilion & Meet Mickey Mouse locations.SCORE: 6,8/10


✅ Overall entertainment: 8/10


✅ Villains Show Royal Castle Stage: 9/10


✅ Halloween Soirée Parade: 8/10


✅ Big Hero 6 show: 7/10


✅ Dance Party’s: 4/10


✅ Pirates Scare Zone: 7/10


✅ Atmosphere: 7/10


✅ Disney Characters Meet & Greets: 5/10https://youtu.be/9eyxs9TGtuoTranslate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com