Review: Silver Spur Steakhouse at Disneyland Paris 2019

Het restaurant met tafelbediening Silver Spur Steakhouse, niet te verwarren met het restaurant Steakhouse in Disney Village, kan je vinden in Frontierland in het Disneyland Park nabij de attractie Phantom Manor en rechtover de instapzone van de Riverboats.

Behalve Discoveryland heeft ieder land van het Disneyland Park een restaurant van betere klasse met tafelbediening. In Adventureland is dat Captain Jack’s (voorheen Blue Lagoon), in Fantasyland is dat L’Auberge de Cendrillon en in Main Street USA is dat Walt’s An American Restaurant. Ga je naar het Walt Disney Studios Park dan moet je voor een gelijkaardige service bij Chez Rémy zijn.

PixieDust.be

Het restaurant was enkel open voor het avondservice en niet voor de lunch, daardoor hadden wij gereserveerd voor 2 personen om 18u30. We waren iets vroeger, maar dat was geen probleem en kregen toch al een tafeltje toegewezen nadat we even hadden moeten wachten omdat de 4 (!) Cast Members aan de inkom even met elkaar een babbeltje aan het slaan waren vooraleer we opgemerkt werden.

We kregen een leuke tafel aan de rand van het restaurant op het verhoogde platform waardoor we een mooie overview hadden over de rest van de zaal. We zaten ook mooi apart en niet te dicht opéén bij andere mensen. Alle gasten werden mooi gelijkmatig verdeeld over het hele restaurant.

PixieDust.be

We zaten pas 5 min aan onze tafel toen onze ober al kwam en onmiddellijk onze Jaarpassen opmerkte, waardoor hij enkele minuten later zonder dat we het zelf moesten vragen al met onze gratis alcoholvrije cocktail kwam. (Deze gratis cocktail is inbegrepen op vertoon van je jaarpas, enkel bij restaurants met tafelbediening)

De ober was uiterst vriendelijk en hulpzaam bij het opnemen van onze bestelling. Wij vroegen het Sheriff Menu met voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Naast een cola voor bij het eten, die in zo’n restaurant wel een stevig prijskaartje heeft van 5 euro, vragen wij altijd ook een grote karaf gratis water.

Na slechts 5 minuten kregen we ons voorgerecht al. Dat was snel want we waren nog niet aan onze cocktail begonnen. Maar ok, liever snel dan lang moeten wachten. Een tip is om traag te eten, anders gaat het voor veel mensen misschien wel iets te snel.

De Chicken Ceasar Salad is iets dat je bijna op alle menu’s in soortgelijke restaurants van Disneyland Paris kan vinden. De salade was niet slecht, we kregen er ook broodjes bij, maar een eerdere ervaring met een Ceasar Salade bij Walt’s was toch net iets beter.

PixieDust.be

Na ons voorgerecht hebben we amper 10-15 minuten moeten wachten op ons hoofdgerecht en werd ook ons leeg mandje met brood onmiddellijk aangevuld zonder dat we daar zelf moesten om vragen.

Als hoofdgerecht hadden we in een Steakhouse natuurlijk een steak gevraagd met frietjes en een saus naar keuze. Het vlees werd gegrild, was enorm mals en zeer goed gekruid.

PixieDust.be

Na het hoofdgerecht was er een kleine pauze van 15 minuten voor we ons dessert kregen. In die pauze kwamen er twee verschillende obers vragen als het lekker was geweest en als het ons eerste bezoek was aan Disneyland en als we van onze dag genoten hadden.

Onze desserts waren de Big Thunder Cake en een Vanille Sundae met Brownie (andere toppings waren ook mogelijk, zoals rood fruit)
De desserts waren veilige keuzes, niet super origineel maar lekker. Het had misschien leuker geweest om echte gethematiseerde desserts te kunnen krijgen, bv. gethematiseerd naar Phantom Manor.

PixieDust.be

Op het einde hadden we lekker gegeten, waren we tevreden over ons bezoek aan de Silver Spur Steakhouse.

Hier onze score:

Aankomst: 7/10
Service: 9/10
Sfeer: 7/10
Eten: 8/10
Prijs <-> Kwaliteit: 7/10

TOTALE SCORE: 7,6/10

Bezoek aan Silver Spur Steakhouse op 4 Augustus 2019.


The Silver Spur Steakhouse restaurant, not to be confused with the Steakhouse restaurant in Disney Village, can be found in Frontierland in the Disneyland Park near the Phantom Manor attraction and right across the Riverboats entry zone.

PixieDust.be

Except Discoveryland, every land in the Disneyland Park has a better class restaurant with table service. In Adventureland it is Captain Jack’s (formerly Blue Lagoon), in Fantasyland it is L’Auberge de Cendrillon and in Main Street USA it is Walt’s An American Restaurant. If you go to the Walt Disney Studios Park then you have to go to Chez Remy for a similar service.

The restaurant was only open for diner and not for lunch, therefore we had reserved for 2 people at 6.30 pm. We were a little earlier, but that was no problem and they took us to our table after we had to wait a bit because the 4 (!) Cast Members were chatting with each other before we were noticed.

We got a nice table on the edge of the restaurant on the elevated platform so we had a nice overview of the rest of the room. We also sat nicely apart and not too close to other people. All guests were well spread throughout the restaurant.

We only sat at our table for 5 minutes when our waiter already came and immediately noticed our Annual Passes, so he came by himself with our free non-alcoholic cocktail* a few minutes later without us having to ask for it . (*This free cocktail is included on presentation of your annual pass, only at restaurants with table service)

PixieDust.be

The waiter was extremely friendly and helpful in taking our order. We requested the Sheriff Menu with starter, main course and dessert. In addition to a coke for dinner, which in such a restaurant does have a hefty price tag of 5 euros, we always ask for a large carafe of free water.

After only 5 minutes we already got our starter. That was fast because we had not started our cocktail yet. But ok, rather fast than waiting a long time. A tip is to eat slowly, otherwise it might go a bit too fast for many people.

The Chicken Ceasar Salad is something that you can find on almost all menus in similar Disneyland Paris restaurants. The salad was not bad, we also got bread, but an earlier experience with a Ceasar Salad at Walt’s was just that little bit better.

After our starter we only had to wait 10-15 minutes for our main course and our empty basket of bread was immediately refilled without us having to ask for it.

PixieDust.be

As a main course in a Steakhouse we asked for a steak of course with fries and a sauce of your choice. The meat was grilled, very tender and very well seasoned.

PixieDust.be

After the main course there was a small break of 15 minutes before we received our dessert. During that break two different waiters came to ask if we enjoyed our meal and if it was our first visit to Disneyland and if we had nice day.

Our desserts were the Big Thunder Cake and a Vanilla Sundae with Brownie (other toppings were also possible, such as red fruit)
The desserts were safe choices, not super original but tasty. Perhaps it would have been nicer to have real themed desserts, like themed to Phantom Manor.

PixieDust.be

At the end we had a nice meal, we were satisfied with our visit to the Silver Spur Steakhouse.

Here our score:

Arrival: 7/10
Service: 9/10
Atmosphere: 7/10
Food: 8/10
Price <-> Quality: 7/10

TOTAL SCORE: 7.6 / 10

Visit to Silver Spur Steakhouse on 4 August 2019.

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com