Set of Corona measures that can affect your Disneyland Paris visit (NL/ENG)

⚠ UPDATE: All outdoor entertainment is now cancelled until April 15 2020.

⚠ UPDATE: Alle buiten entertainment is nu geannuleerd tot 15 April 2020.

 

?? Deze week zijn er extra maatregelen genomen in Frankrijk om verdere verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. In navolging daarvan heeft ook Disneyland Paris besloten enkele aanpassingen te doen.

 1. Geen Face characters
  Vanaf nu kan je geen face characters meer ontmoeten in de parken, daarmee bedoelen we figuren zoals Sneeuwwitje, Aladdin, Cinderella, Gaston…
 2. Princess Pavilion gesloten
  Doordat er geen face characters meer te ontmoeten zijn, heeft Disneyland Paris ook beslist om tijdelijk het Princess Pavilion te sluiten.
 3. Auberge de Cendrillon zonder Prinsessen
  Heb je een lunch gereserveerd in het gezelschap van de Disney Prinsessen in het restaurant Auberge de Cendrillon in Fantasyland dan zal je het zonder die prinsessen moeten doen. Maar geen nood ! Disneyland Paris heeft voor een spetterende vervanging gezorgd. Mickey, Minnie & Goofy wachten je op in een sprankelend royaal kostuum samen met de muisjes van Cinderella Suzy & Perla.
 4. Extra Disney Prinsessen promenade
  Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Door de sluiting van het Princess Pavilion in Fantasyland en het stoppen van face characters heeft Disneyland Paris besloten de gasten te trakeren op extra entertainment met een korte promenade doorheen Main Street USA met heel wat Disney Prinsessen op een paradewagen. En op Central Plaza doen ze zelf een kleine showstop. Dat is pas een verrassing !
 5. Lagere capaciteit bij shows
  In Frankrijk zijn bijéénkomsten van meer dan 1000 mensen momenteel verboden. Daarom zal het Animagique Theater, waar momenteel Mickey and the Magician te zien is en meer dan 1000 zitplaatsen heeft, iets minder gevuld worden. Maximum capaciteit zal nu gereduceerd worden naar 900 gasten.

?? This week extra measures were taken in France to prevent further spread of the Corona virus. Following on from this, Disneyland Paris has also decided to make some adjustments.

 1. No Face characters
  From now on you can no longer meet face characters in the parks, by which we mean characters such as Snow White, Aladdin, Cinderella, Gaston …
 2. Princess Pavilion closed
  Because there are no face characters anymore, Disneyland Paris has also decided to temporarily close the Princess Pavilion.
 3. Auberge de Cendrillon without Princesses
  If you have reserved a lunch in company of the Disney Princesses in the restaurant Auberge de Cendrillon in Fantasyland then you will have to do it without those princesses. But no worries! Disneyland Paris has provided a fantastic replacement. Mickey, Minnie & Goofy are waiting for you in a sparklingly royal costume together with the mice of Cinderella Suzy & Perla.
 4. Extra Disney Princesses promenade
  Every disadvantage has its advantage. By closing the Princess Pavilion in Fantasyland and stopping face characters, Disneyland Paris has decided to treat its guests to extra entertainment with a short promenade through Main Street USA with many Disney Princesses on a parade float. And at Central Plaza they even do a small show stop. What a surprise!
 5. Lower capacity at shows
  In France, meetings of more than 1000 people are currently prohibited. That is why the Animagique Theater, where Mickey and the Magician is currently playing and has more than 1000 seats, will be filled slightly less. Maximum capacity will now be reduced to 900 guests.
Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com