Show stage Production Courtyard demolished after 5 years at Walt Disney Studios Park


Het grote podium in het midden van het Walt Disney Studios Park op het Production Courtyard is helemaal gesloopt. Naar aanleiding van de opening van Avengers Campus deze zomer wordt deze zone nu volledig vrij gemaakt. Het podium stond er ongeveer 5 jaar en werd gebouw begin 2017 voor de allereerste editie van het Star Wars seizoen “Season of the Force” dat een groot succes werd. Daarna volgenden er nog meerdere Star Wars seizoenen waarbij het podium werd gebruikt.

Maar ook tijdens andere periode zoals Kerst of voor speciale gelegenheden zoals Disney Fandaze werd er van het podium gebruik gemaakt. Enkele shows die we op dit podium de afgelopen jaren konden zien waren oa. Goofy’s Incredible Christmas, Stark Expo en Surprise Mickey.

Het verdwijnen van het podium zal zorgen dat de toekomstige ingang van Avengers Campus beter zichtbaar zal worden. In de nabije toekomst gaan we dus geen show meer kunnen bekijken vanop het Production Courtyard, behalve als ze nog eens een projectieshow op de Tower of Terror willen maken. Maar geen nood op hetzelfde plein staat er groot theater dat ze bij Disney bijna vergeten zijn, het Studio Theater, misschien dat ze dit nu wat vaker kunnen gebruiken.

Walt Disney Studios Park

The large stage in the middle of the Walt Disney Studios Park on the Production Courtyard has been completely demolished. Following the opening of Avengers Campus this summer, this zone is now completely cleared. The stage was there for about 5 years and was built in early 2017 for the very first edition of the Star Wars season “Season of the Force” which became a huge success. After that, several more Star Wars seasons followed where the stage was used.

But the stage was also used during other periods such as Christmas or for special occasions such as Disney Fandaze. Some shows that we could see on this stage in recent years were: Goofy’s Incredible Christmas, Stark Expo and Surprise Mickey.

The disappearance of the stage will make the future entrance to Avengers Campus more visible. So in the near future we won’t be able to watch a show from the Production Courtyard, unless they want to make another projection show on the Tower of Terror. But don’t worry on the same square there is a big theater that they almost forgot at Disney, the Studio Theater, maybe they can use this a little more often now.

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com