The reason why the Disneyland Paris 30th anniversary merchandise is so popular

(NL) De reden waarom de merchandise voor de 30ste verjaardag van Disneyland Paris zo populair is:

Sinds de lancering van de merchandise van de 30ste verjaardag van Disneyland Paris zijn er al heel wat lange rijen ontstaan in Main Street van soms uren lang om aan de nieuwste souvenirs te geraken, zo stonden er bij de lancering van de 30ste verjaardag van Disneyland Paris een rij van Flora’s Boutique tot het einde van de Discovery Arcade. Er zijn heel wat redenen waarom er zo een grote hype is door de nieuwe artikelen.

Eerst en vooral komt Disneyland Paris uit een zeer lastige periode en moest een ruime tijd gesloten blijven vanwege de pandemie, als gevolg bleven er heel wat producten achter in de rekken en zelfs toen Disneyland Paris terug heropende bleef de grote toestroom aan bezoekers en nieuwe merchandise uit. De lancering van de 30ste verjaardag heeft er voor gezorgd dat het Franse Disney resort zijn grootste injectie kreeg van nieuwe merchandise sinds de pandemie.

De merchandise van de 30ste verjaardag van Disneyland Paris is ook een heel groot onderdeel geworden van de vieringen, er zijn 18 maanden gewerkt aan de ontwikkeling van 3 nieuwe collecties en 350 items. Ook in Oktober 2021 lanceerde Walt Disney World een extreem grote nieuwe merchandise lijn voor hun 50ste verjaardag en ook voor die viering werd er een grote hype gecreëerd rond de merchandise. Ook in Walt Disney World werden er heel wat producten uitverkocht in snel tempo. Hetzelfde gebeurt momenteel ook in Disneyland Paris.

Net zoals in Walt Disney World is de opkomst van doorverkopers in Disneyland Paris zwaar gestegen waar bezoekers massaal merchandise van Disney opkopen om het daarna door te verkopen op platformen zoals Vinted, Ebay en sociale media. Op sociale media zijn heel wat mensen niet blij met de doorverkopers in de Disney parken, en zien heel wat producten uitgeput geraken vooraleer ze zelf Disneyland Paris kunnen bezoeken. Disney probeert zich te wapenen met aankooplimieten, het beperken van merchandise in slechts één winkel en soms zelfs het verplicht maken van een reservatie (via Lineberty) om een artikel te mogen kopen. Uiteraard is het doorverkopen van Disney merchandise nu niet bepaald verboden.

PixieDust.be
Photo: @disneyckingdom on Twitter

Ook sociale media speelt een grote rol in de populariteit van de nieuwste merchandise van Disneyland Paris. Disney probeert hun producten via zoveel mogelijk kanalen te promoten waaronder Facebook, Twitter, Instagram, Annual Pass Showtime (Youtube) en meer.

Belangrijk om te weten is dat er tijdens de hele verjaardag vieringen van Disneyland Paris zoveel mogelijk artikelen zullen opnieuw aangevuld worden en dat er uiteraard altijd nieuwe artikelen zullen blijven verschijnen.(ENG) The reason why the Disneyland Paris 30th anniversary merchandise is so popular:

Since the launch of the Disneyland Paris 30th anniversary merchandise, there have been long queues on Main Street, sometimes for hours from Flora’s Boutique to the end of the Discovery Arcade to get the latest souvenirs. There are many reasons why the new articles are so hyped.

First of all, Disneyland Paris is coming from a very difficult period and had to remain closed for a long time due to the pandemic, as a result a lot of products remained on the shelves and even when Disneyland Paris reopened, the large influx of visitors and new merchandise did not come. . The French Disney resort has received its biggest injection of new merchandise since the pandemic with the 30th anniversary.

The Disneyland Paris 30th anniversary merchandise has also become a very big part of the celebrations, with 18 months of developing 3 new collections and 350 items. Also in October 2021, Walt Disney World also launched an extremely large new merchandise line for their 50th anniversary and for that celebration too, a lot of hype was created around the merchandise. Also in Walt Disney World a lot of products were sold out very quickly. The same is currently happening in Disneyland Paris.

PixieDust.be
Photo: Resale of merchandise at WDW @Kaloftin on Twitter

Just like in Walt Disney World, the rise of resellers in Disneyland Paris has risen, with visitors massively buying up Disney merchandise to resell it on platforms such as Vinted, Ebay and social media. On social media, many people are not happy with the resellers in the Disney parks, and see a lot of products run out before they can visit Disneyland Paris themselves. Disney tries to arm itself with purchase limits, restricting merchandise in only one store and sometimes even requiring a reservation (Lineberty) to purchase an item. Of course, the resale of Disney merchandise is not exactly forbidden.

PixieDust.be
Source: @SylvieJenet on Twitter

Social media also plays a major role in the popularity of the latest Disneyland Paris merchandise. Disney tries to promote their products through as many channels as possible including Facebook, Twitter, Instagram, Annual Pass Showtime (Youtube) and more.

Important to know is that during the entire anniversary of Disneyland Paris as many articles as possible will be restocked and that of course new articles will always continue to appear.


Geef een antwoord

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com