The Sword in the Stone at Disneyland Paris (NL/ENG)

?? Did you know that Disneyland Paris sits on land that was the site of high society during medieval times? The field of La Marne, located close to Lagny, hosted the largest and most spectacular jousting tournament in Europe in November 1179 to celebrate the coronation of King Philip Augustus. The event attracted more than 3,000 guests, including Richard, Duke of Aquitaine (the future King Richard “The Lionheart”) who is featured in Robin Hood, the classic 1973 animated film.

?? Wist je dat Disneyland Parijs op het land ligt waar in de middeleeuwen de high society stond? Op het veld van La Marne, vlakbij Lagny, werd in november 1179 het grootste en meest spectaculaire steekspel van Europa gehouden om de kroning van koning Philip Augustus te vieren. Het evenement trok meer dan 3.000 gasten, waaronder Richard, hertog van Aquitaine (de toekomstige koning Richard “The Lionheart”) die te zien is in Robin Hood, de klassieke animatiefilm uit 1973.

PixieDust.be

?? This “courtly” legacy can be found prominently in Fantasyland, more precisely in the Castle Courtyard, where Le Carrousel de Lancelot is located. Inspired by the character Chrétien de Troyes imagined in the 12th century, this attraction has 86 horses with 16 on the outer row wearing their caparison, a cloth covering laid over a horse for protection and decoration during tournaments. The attraction is covered by a canopy reminiscent of the knights’ tents, and supported by lances like those that could be used during jousting. This theming continues in the store La Ménagerie du Royaume with a cartoon portrayal of Goofy. Under the canopy, nine paintings depict iconic moments of Lancelot’s life, including his knighting by King Arthur, who gave him the accolade with his sword, Excalibur.

?? Deze ‘hoofse’ erfenis is prominent aanwezig in Fantasyland, meer bepaald in de Castle Courtyard, waar Le Carrousel de Lancelot is gevestigd. Geïnspireerd door het personage Chrétien de Troyes dat zich in de 12e eeuw voorstelde, heeft deze attractie 86 paarden waarvan 16 op de buitenste rij met hun vorm, een stoffen bekleding die over een paard wordt gelegd voor bescherming en decoratie tijdens toernooien. De attractie is bedekt met een luifel die doet denken aan de riddertenten en wordt ondersteund door lansen zoals die kunnen worden gebruikt tijdens steekspelen. Dit thema zet zich voort in de winkel La Ménagerie du Royaume met een cartoonweergave van Goofy. Onder de luifel beelden negen schilderijen iconische momenten uit het leven van Lancelot af, waaronder de ridderslag door koning Arthur, die hem de onderscheiding gaf met zijn zwaard, Excalibur.

PixieDust.be

?? This legendary sword, stuck in an anvil, can be found in miniature at Le Pays des Contes de Fées and in actual size in the Castle Courtyard. Since the opening of Disneyland Paris in April 1992, many have tried to remove it, especially during “The Sword in the Stone” show launched in September 1994.

These two references to the royal sword directly hint at Disney’s classic animated film The Sword in the Stone (1963), based on the novel of the same name written by T.H. White and published in 1938. Walt first acquired the film rights to the novel the following year as he immediately saw the potential in this story filled with adventure, humor and magic, which depicts the apprenticeship of young Arthur (then referred to as Wart) and his tutor. A few years after the movie was released, Disney animator Bill Peet admitted using Walt’s face – especially his nose and expressive eyebrows – as inspiration for the portrayal of Merlin!

?? Dit legendarische zwaard, vast in een aambeeld, is in miniatuur te vinden in Le Pays des Contes de Fées en op ware grootte in de binnenplaats van het kasteel. Sinds de opening van Disneyland Parijs in april 1992 hebben velen geprobeerd het te verwijderen, vooral tijdens de show “The Sword in the Stone” die in september 1994 werd gelanceerd.

Deze twee verwijzingen naar het koninklijke zwaard verwijzen rechtstreeks naar Disney’s klassieke animatiefilm The Sword in the Stone (1963), gebaseerd op de gelijknamige roman van T.H. White en gepubliceerd in 1938. Walt verwierf voor het eerst de filmrechten op de roman het volgende jaar, omdat hij onmiddellijk het potentieel zag in dit verhaal vol avontuur, humor en magie, dat het leerlingwezen van de jonge Arthur (toen aangeduid als Wart) en zijn tutor. Een paar jaar nadat de film was uitgebracht, gaf Disney-animator Bill Peet toe dat hij Walt’s gezicht gebruikte – vooral zijn neus en expressieve wenkbrauwen – als inspiratie voor de weergave van Merlin!

PixieDust.be

?? Another location dear to Merlin at Disneyland Paris is set inside Sleeping Beauty Castle, where a store bears his name and includes numerous references to the movie. The tree supporting one of the arches recalls Merlin’s house in the forest, while the stones and beams, intricately arranged, conjure up the fragile north tower of Sir Ector’s castle. It is a well-known fact that the film’s set designers had fun putting together lists of furniture, models and other accessories, each more incredible than the next, to decorate the magician’s interior. This store is filled with strange objects, inventions worthy of Leonardo da Vinci and magic items of all kinds. Meanwhile, a sign, trinket and owl-shaped mantelpiece invoke Archimedes, Merlin’s winged companion.

?? Een andere locatie die Merlin dierbaar is in Disneyland Parijs, ligt in het kasteel van Doornroosje, waar een winkel zijn naam draagt en talloze verwijzingen naar de film bevat. De boom die een van de bogen ondersteunt, herinnert aan Merlijns huis in het bos, terwijl de stenen en balken, ingewikkeld gerangschikt, de fragiele noordelijke toren van het kasteel van Sir Ector oproepen. Het is een bekend feit dat de decorontwerpers van de film plezier hadden bij het samenstellen van lijsten met meubels, modellen en andere accessoires, de ene nog ongelooflijker dan de andere, om het interieur van de tovenaar te versieren. Deze winkel staat vol met vreemde voorwerpen, uitvindingen die Leonardo da Vinci waardig zijn en allerlei magische voorwerpen. Ondertussen roepen Archimedes, Merlijn’s gevleugelde metgezel, een bord, snuisterij en uilvormige schoorsteenmantel op.

PixieDust.be

?? But that’s not all! The door at the back of the workshop opens onto a mysterious staircase leading down to the bowels of the castle. That’s where a gigantic three-meter-high, 24-meter-long dragon awaits – the largest Audio-Animatronic at Disneyland Paris. When asleep, the dragon snores, grunts and sighs. From time to time, it has the hiccups. Who knows what relationship the magician and this creature entertain? Have they always known each other or has the magician tamed it at one time or other? What we know for sure is that it is not hostile. If it was once in shackles, this is no longer the case.

?? Maar dat is niet alles! De deur aan de achterkant van de werkplaats komt uit op een mysterieuze trap die naar de ingewanden van het kasteel leidt. Daar wacht een gigantische drie meter hoge, 24 meter lange draak – de grootste Audio-Animatronic in Disneyland Parijs. Als hij slaapt, snurkt, gromt en zucht de draak. Wie weet welke relatie de goochelaar en dit schepsel onderhouden? Hebben ze elkaar altijd gekend of heeft de tovenaar het ooit getemd? Wat we zeker weten, is dat het niet vijandig is.

PixieDust.be

?? But, be cautious when you step close: it doesn’t like to be woken up!

?? Maar wees voorzichtig wanneer je dichterbij komt: het wordt niet graag wakker gemaakt !

 

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com