These measures are on the table at Disneyland Paris (NL/ENG)

?? Deze maatregelen liggen op tafel bij Disneyland Paris

Gisteren verscheen er een artikel in de Franse krant Le Parisien met de maatregelen die op tafel liggen in Disneyland Paris voor wanneer het Resort terug opent. Deze maatregelen zijn nog niet bevestigd door Disneyland Paris zelf en kunnen dus nog veranderen of aangepast worden.

?? These measures are on the table at Disneyland Paris

Yesterday an article appeared in the French newspaper Le Parisien with the measures on the table in Disneyland Paris for when the Resort opens again. These measures have not yet been confirmed by Disneyland Paris and can therefore be changed or modified.?? Hier alvast een overzicht van wat we hoogstwaarschijnlijk mogen verwachten:

 • De gasten moeten verplicht mondmaskers dragen vanaf 9 of 11 jaar
 • Verminderde capaciteit in de attracties
 • Visuele controle van beveiligingssystemen bij attracties
 • Lege zitjes tussen de bezoekers en gezinnen
 • Beperkte of geen shows
 • Geen contact met Disney figuren
 • Disney figuren wel aanwezig maar op voldoende afstand
 • Extra fotolocaties met decoratieve elementen en Magic Shots waarbij Disney figuren digitaal worden toegevoegd
 • 2450 punten om handen te ontsmetten
 • Om de beurt toiletten sluiten tijdens de dag voor een grondig schoonmaak
 • Verhoogde schoonmaak van oa. deurklinken, liftknoppen, vuilnisbakken, trappen, wachtrijen, ….
 • 2 nieuwe security punten worden geïnstalleerd als je van de parking en station komt. Daardoor worden de security tenten verhoogd van 18 naar 24.
 • In hotels gaan verschillende activiteiten niet beschikbaar zijn zoals zwembaden, kinderhoekjes, fitness, biljart, …

Deze maatregelen worden deze week besproken met vakbonden en directie waarna we waarschijnlijk snel een heropeningsdatum gaan weten indien er over alle maatregelen een akkoord is bereikt.

Tot op vandaag is er nog altijd geen openingsdatum bekend.?? Here is an overview of what we can probably expect:

 • Guests are required to wear face masks from 9 or 11 years old
 • Reduced capacity in the attractions
 • Visual inspection of security systems at attractions
 • Empty seats between the visitors and families
 • Limited or no shows
 • No contact with Disney characters
 • Disney characters are present but at a sufficient distance
 • Additional photo locations with decorative elements and Magic Shots where Disney characters are added digitally
 • 2450 points to disinfect hands
 • Temporarily closed toilets during the day for a thorough cleaning
 • Increased cleaning of door handles, elevator knobs, trash cans, stairs, queues, …
 • 2 new security points will be installed when you come from the car park and station. This will increases the security tents from 18 to 24.
 • In hotels, various activities will not be available such as swimming pools, children’s corners, fitness, billiards, …

These measures will be discussed with unions and management this week, after which we will probably know a reopening date soon if an agreement has been reached on all measures.

To date, there is still no opening date known.


🇪🇺 Shop on ShopDisney (EU): https://bit.ly/37BrrJf

🇫🇷 Shop on ShopDisney (FR): https://bit.ly/36kwkFP

🇬🇧 Shop on ShopDisney (UK): http://bit.ly/36zR0Ik


Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com