Updated photo’s from Disneyland Paris on Google Earth (NL/ENG)

?? Google Earth, het programma waarmee je de hele wereld in detail vanuit de ruimte kan bekijken, heeft zijn satelliet foto’s van Disneyland Paris een update gegeven. De foto’s zijn in de zomer genomen, we bekijken ze even van dichterbij en dit is ons opgevallen:


?? Google Earth, the program that allows you to view the whole world in detail from space, has updated its satellite photos of Disneyland Paris. The photos were taken in the summer, we take a closer look and we noticed this:

PixieDust.be
?? Een zicht op het Walt Disney Studios Park. Het lege veld zal de komende jaren veranderen in de wereld van Frozen & Star Wars. Enkel nieuwe toegangswegen om aan de werken te beginnen werden al aangelegd. Bovenaan de foto zie je een grote lege ruimte midden in het park, daar komt de nieuwe Spider Man attractie die momenteel in aanbouw is. ?? A view of the Walt Disney Studios Park. The empty field will change in the world of Frozen & Star Wars in the coming years. New access roads ave already been laid to start the works. At the top of the photo you see a large empty space in the middle of the park, there comes the new Spider Man attraction that is currently under construction.
PixieDust.be
?? Een zicht van de ruimte waar het Walt Disney Studios Park zal worden uitgebreid met een meer en 2 themazones. Onderaan de foto’s de start van de nieuwe Spider Man attractie. ?? A view of the space where the Walt Disney Studios Park will be expanded with a lake and 2 theme zones. At the bottom of the photos the start of the new Spider Man attraction.
PixieDust.be
?? Aanpassingen van de Studio Tram Tour in een Cars gethematiseerd Tram Tour. Met een nieuw laadstation en nieuwe route door de bomen. ??Modifications to the Studio Tram Tour in a Cars themed Tram Tour. With a new loading station and a new route through the trees.
PixieDust.be
?? Het nieuwe Frontierland theater in het Disneyland Park. ?? The new Frontierland theater in Disneyland Park.
PixieDust.be
?? Nabij het nieuwe Frontierland theater kan je duidelijk zien waarom de Disneyland Railroad al een lang tijd gesloten is. Hier ontbreekt een deel van het spoor om beter aan het theater te kunnen tijdens de constructie. ?? Near the new Frontierland theater you can clearly see why the Disneyland Railroad has been closed for a long time. Here, part of the track is missing for better acces to the theater during construction.
PixieDust.be
?? Aan deze zijde van het Frontierland Theater kan je duidelijk zien dat het theater niet volledig op tijd klaar was. ?? On this side of the Frontierland Theater you can clearly see that the theater was not ready on time.
PixieDust.be
?? Nabij Indiana Jones wacht één van de Disneyland treinen om terug te mogen rijden. ?? Near Indiana Jones one of the Disneyland trains is waiting to be allowed to drive back.
PixieDust.be
?? Bij Discoveryland is duidelijk te zien dat het voormalige Pizza Planet restaurant, die niets meer was dan een tent, afgebroken wordt. ?? At Discoveryland you can clearly see that the former Pizza Planet restaurant, which was nothing more than a tent, is being demolished.
Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com