This is what we noticed when we saw the Disney Stars On Parade floats back!

(!) Do you speak another language? Then use the translate function ! Translate this website to 9 different languages. (!) Parlez-vous une autre langue? Ensuite, utilisez la fonction de traduction ! Traduisez ce site en 9 langues différentes.

This Monday it’s the big return of Disney Stars on Parade at the Disneyland Park of Disneyland Paris. Almost 2 years after the parade disappeared due to the start of the pandemic, Disneyland Paris will finally have a daily big parade again.

During the New Year’s Eve celebrations we already got a first look at the parade floats of Disney Stars On Parade as they were also part of the big New Year’s Eve parade. It was very nice to see the floats again after all this time. And we noticed a few things.

1) Lion King float
At the Lion King float we saw that Zazu had finally returned to the float, he was missing since a long time before 2020.
Unfortunately, we also saw a defect with that same float, at the top you see an image of Mufasa around which lights should normally burn and they did not work.

2) Frozen float
With the Frozen float we saw that all effects finally worked again, for a long time there was always something with that float, especially with Sven who didn’t move, but that seems to have all been resolved now. But we had the biggest surprise when we saw that the topper at the top of the roof where Anna and Elsa are standing is back. It wasn’t there for a long time. We think this may have been broken while driving back the parade under the Disneyland Railroad track to the Fantasyland backstage.

3) Toy Story float
We hoped that the Aliens would start spinning again at the bottom of Buzz, but that was not the case. During the 25th anniversary you can see the Aliens spinning on various videos on YouTube. Shortly after that they stopped working, and that has still not been fixed.

4) Finding Nemo float
At Crush we saw that he didn’t move. That his mouth doesn’t move is normal because it only moves in the normal version of Disney’s Stars On Parade where he also has a dialogue. But his fins didn’t move either, normally they go back and forth slowly.

5) Peter Pan float
Peter Pan no longer swinging. Due to the distance rules that are still followed in entertainment, Peter Pan is all alone at the top of the swinging ship, so that there is no one left to make the ship move.

6) Princess float
It was no surprise that the Princess float was also there during the New Year’s Eve parade, because we have also seen it all summer. But we also wonder if that float will now be part of Disney Stars On Parade. Due to the distance rules that they still follow with entertainment, because characters do not wear face masks, they cannot sit in the carriages together with the corresponding Princes who are actually driving the small vehicles. So we think the Princess float could be part of the new version of Disney Stars On Parade. Also not to forget that the Princess Pavilion is still not reopened and that this is the only way visitors can see the Princesses.

7) Return of certain Disney Characters
With the return of Disney Stars On Parade, we’re going to see a lot of Disney Characters that haven’t been seen in the park for a while, and that was also the case with the New Year’s Eve Parade. After a very long time, we saw Genie and Peter Pan again, but also Marry Poppins and Bert, who are normally all part of the first unit of Disney Stars On Parade.Dit is wat er ons opviel bij het terug zien van de Disney Stars On Parade floats !

Aankomende maandag is het de grote terugkeer van Disney Stars on Parade in het Disneyland Park van Disneyland Paris. Bijna 2 jaar nadat de parade verdween door het begin van pandemie zal Disneyland Paris eindelijk opnieuw een dagelijkse grote parade hebben.

Tijdens de Oudejaarsavond vieren kregen we al een eerste kijk op de paradefloats van Disney Stars On Parade aangezien die ook in de grote New Year’s Even parade zaten. Het was zeer leuk om de floats na al die tijd nog eens terug te zien. En een paar dingen zijn ons opgevallen.

1) Lion King float
Bij de Lion King float zagen we dat Zazu eindelijk terug aan de float was toegevoegd, sinds een langere tijd voor 2020 ontbrak die.
Bij diezelfde float zagen we jammergenoeg ook een defect, bovenaan zie je een beeltenis van Mufasa waarrond er normaal lichtjes moeten branden en die deden het niet.

2) Frozen float
Bij de Frozen float zagen we al vlug dat alle effecten het eindelijk weer deden, lange tijd was er altijd iets met die float vooral bij Sven die niet beweegde, maar dat lijkt nu allemaal opgelost. Maar de grootste verbazing hadden we toen we zagen dat de topper bovenaan het dakje waar Anna en Elsa staan terug is. Voor een lange tijd was die er niet meer. Wij denken dat dit misschien afgebroken was bij het terug rijden van de parade onder de spoorweg van de Disneyland Railroad naar de backstage van Fantasyland.

3) Toy Story float
Wij hadden gehoopt dat de Aliens onderaan bij Buzz opnieuw gingen draaien maar dat was niet het geval. Tijdens de 25ste verjaardag kan je op verschillende video’s op YouTube zien dat de Aliens telkens draaien. Kort daarna werkten ze niet meer, en dat is nog altijd niet hersteld.

4) Finding Nemo float
Bij Crush zagen we dat hij niet bewoog. Dat zijn mond niet beweegt is normaal want die beweegt alleen bij de normale versie van Disney’s Stars On Parade waar hij ook een dialoog heeft. Maar ook zijn vinnen beweegden niet, normaal gaan die langzaam om en neer.

5) Peter Pan float
Peter Pan schommelt niet meer. Door de afstandsregels die nog bij entertainment gevolgd worden staat Peter Pan helemaal alleen bovenaan op het schommelschip waardoor er niemand meer is om het schip te laten bewegen.

6) Prinsessen float
Het was niet raar dat ook de Prinsessen float te zien was tijdens de New Year’s Eve parade, want die hebben we ook de hele zomerperiode gezien dus die stond niet ver. Maar we vragen ons ook af als die float nu deel zal uitmaken van Disney Stars On Parade. Door de afstandsregels dat ze bij entertainment nog altijd volgen, omdat personages geen mondmaskers dragen, kunnen ze niet in de koetsen plaatsnemen samen bij de bijbehorende Prinsen. Wij denken dus dat de Prinsessen float weleens deel van de nieuwe versie van Disney Stars On Parade kan worden. Ook niet te vergeten dat het Prinsessen Pavilioen nog altijd niet heropend is en dat dit de enige manier is dat bezoekers de Prinsessen kunnen zien.

7) Terugkeer van bepaalde Disney Characters
Bij de terugkeer van Disney Stars On Parade gaan we heel wat Disney Characters zien die al een tijdje niet meer in het park te zien waren en dat was ook al het geval bij de New Year’s Eve Parade. Zo zagen we na een zeer lange tijd Genie en Peter Pan terug maar ook Marry Poppins en Bert die normaal allemaal deel uit maken van de eerste unit van Disney Stars On Parade.

Disney Stars On Parade
Toy Story float


Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com