?? Will Autopia be the first with virtual fastpass? / ?? Krijgt Autopia als eerste virtuele Fastpass?

Volgens nieuwe geruchten zou Autopia binnenkort de eerste attractie zijn met een virtueel Fastpass systeem. De attractie die te vinden is in Discoveryland in het Disneyland Park ondergaat momenteel een grote renovatie. De attractie gaat in Juni opnieuw open.

PixieDust.be

Over welk soort Fastpass systeem het precies zou gaan is nog niet bekend. Maar er wordt natuurlijk onmiddellijk gedacht aan het Lineberty systeem, die al geruimte tijd wordt gebruikt in beide Disney Parken om te reserveren voor ontmoetingen met Disney Figuren.

Maar het kan ook zijn dat Phantom Manor de eerste attractie zal worden met een virtueel Fastpass systeem. Hier werd al een nieuwe klok gespot aan de ingang van de attractie, met de naam Disney’s Fastpass. Deze benaming werd onlangs opnieuw weggehaald, wat misschien een hint kan zijn voor een nieuwe benaming van deze virtuele optie. Ook deze attractie is nog steeds gesloten voor een grote renovatie en update. Na meer dan een jaar is het nog altijd niet duidelijk wanneer de attractie opnieuw geopend zal worden.

PixieDust.be

De komst van Lineberty vorig jaar voor het reserveren van ontmoetingen met Disney figuren en ook voor Pin Trading, de komst van nieuwe betalende Fastpass opties en nu misschien de komst van virtuele Fastpassen maakt duidelijk dat er gewerkt wordt aan het Fastpass systeem in Disneyland Paris en dat we binnenkort grote veranderingen kunnen verwachten.

Op die manier zou het niet verwonderlijk zijn dat het MaxPass systeem uit Disneyland California uiteindelijk naar Disneyland Paris zou komen. Deze MaxPass is een betalend Fastpass systeem die te reseveren is via een app voor 10 euro per dag. Hierin zouden ook de huidige betalende Fastpass systemen van Disneyland Paris geïntegreerd kunnen worden.

Disneyland Paris zou hierin ook het voorbeeld van Disneyland California kunnen volgen om deze betalende MaxPass optie aan te bieden aan hun Jaarpashouders voor een vaste prijs voor de duur van hun jaarpas. Alweer een reden om op die manier de prijs van de jaarpassen te kunnen verhogen.

De trend om extra betalende opties aan te bieden aan de gasten in Disneyland Paris is al een tijdje gaande. Onlangs werd ook nog de Disney Parking+ introduceert waarbij je een plaats vooraan krijgt op de parking voor een meerpijs van 15 euro.


According to new rumors, Autopia would soon be the first attraction with a virtual Fastpass system. The attraction that can be found in Discoveryland in the Disneyland Park is currently undergoing a major renovation. The attraction opens again in June.

What kind of Fastpass system it would be exactly is not known yet. But of course the Lineberty system is the one we think of, which has been used for quite some time in both Disney Parks to make reservations for meetings with Disney Characters.

But it is also possible that Phantom Manor will be the first attraction with a virtual Fastpass system. Here a new clock was spotted at the entrance of the attraction, called Disney’s Fastpass. This name was recently removed again, which may be a hint for a new name for this virtual option. This attraction is still closed for a major renovation and update. After more than a year it is still not clear when the attraction will be reopened.

The arrival of Lineberty last year to make meet & greets reservations with Disney characters and also for Pin Trading, the arrival of new paying Fastpass options and now perhaps the arrival of virtual Fastpass makes it clear that the Fastpass system is changing at Disneyland Paris.

PixieDust.be

That way it would not be surprising that the MaxPass system from Disneyland California would eventually come to Disneyland Paris. This MaxPass is a paying Fastpass system that can be booked via an app for 10 euros per day. This could also integrate the current paying Fastpass systems from Disneyland Paris.

Disneyland Paris could also follow the example of Disneyland California to offer this paying MaxPass option to their Annual Passholders for a fixed price for the duration of their annual pass. Another reason to increase the price of the annual passes in the future.

The trend to offer additional paying options to guests at Disneyland Paris has been going on for a while. Recently, the Disney Parking + has also been introduced, giving you a place in the front of the main parking for a 15 euro surcharge.

Geef een antwoord

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com