Annual Pass

?? First Annual Pass Event in the Disneyland Park / ?? Eerste Jaarpas Event in het Disneyland Park

?? Mickey Mouse invites his biggest Annual Pass fans to celebrate his Anniversary on December 6th. And this exclusive Annual Pass Night will be for the very first time in the Disneyland Park.

?? Mickey Mouse inviteert de grootste jaarpasfans om zijn verjaardag te vieren op 6 December. En dit tijdens de allereerste exclusieve Jaarpas Night in het Disneyland Park.

?? Free breakfast at Disney Hotels for Annual Passholders / ?? Gratis ontbijt in Disney Hotels voor Jaarpassen

??¬†This summer, for any room booked at Disney’s Hotel New York or Disney’s Hotel Cheyenne, breakfast in your hotel is offered! The usual Annual Pass discounts will apply, depending on the arrival date and inventory of rooms available at the time of booking.

??¬†Deze zomer wordt voor elke kamer die is gereserveerd in Disney’s Hotel New York of Disney’s Hotel Cheyenne, ontbijt in uw hotel aangeboden! De gebruikelijke jaarpaskortingen zijn van toepassing, afhankelijk van de aankomstdatum en de inventaris van de kamers die beschikbaar zijn op het moment van reserveren.

How to make a reservation for show or parade with Infinity Pass step by step ?? ??

??¬† If you have an Infinity Annual Pass of Disneyland Paris you can reserve your place in the designated area’s to see parades or shows. A lot of people asked me how this works. So this is what you need to do, step by step.

?? Als je een Infinity-jaarkaart van Disneyland Parijs hebt, kun je een plaats reserveren in de daarvoor bestemde gebieden om parades of shows te zien. Veel mensen vroegen mij hoe dit werkt. Dus dit is wat je moet doen, stap voor stap.